• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Radotínská jezera: těžba začíná, co zde bude poté?
Radotínská jezera: těžba začíná, co zde bude poté? PDF Tisk E-mail
radotinvizual.jpgPraha 26. září 2011, Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. a Společnosti pro udržitelný život

Plány pro nivu Berounky mezi Radotínem a Zbraslaví byly tématem veřejné besedy „Radotínská jezera: 20 let těžby začíná, co bude potom?", jež se konala v úterý 25. 10. 2011.

V oblasti proběhla výstavba JZ části silničního okruhu, brzy zde má být zahájena dvacetiletá těžba štěrkopísku. Celoměstsky významná změna Z2724/00 má umožnit výstavbu jezu, plavební komory, plavebního kanálu, jachetního přístavu, parkovišť a obytné i smíšené zástavby v nivě. Občané i odborníci shodně kritizují, že plány pro toto území nejsou provázány. Vyhodnocení vlivů se nezabývalo dostatečně dopady připravovaných aktivit a staveb např. na protipovodňovou ochranu a podzemní vodu, kterou vrstvy štěrkopísku filtrují a zadržují, ale ani ztrátou úrodné nivní půdy a synergickým působením všech připravovaných i realizovaných záměrů na přírodní, sociální a ekonomické podmínky.

Dostupné studie se soustřeďují na využití území především pro plavbu (výstavba přístavu, jezu, plavebního kanálu a plavební komory pro jachty a motorové čluny) a do zátopové oblasti plánují novou výstavbu, kterou - stejně jako přístav -bude třeba ochránit protipovodňovým valem. Místní občané z domů, které by se měly ocitnout na okraji jezera, se cítí ohroženi.

Záměry v rozsáhlém území nivy Berounky ignorují jedinečný potenciál oblasti pro přírodě blízká protipovodňová opatření a rekreační využití pro širokou veřejnost. Odbor městského investora HMP zadal studie, které řeší zejména podmínky pro výstavbu a provozování přístavu.  Ředitelství vodních cest další zesplavnění Berounky neplánuje, takže jez je potřebný patrně jen jako přístupová cesta k jachetnímu přístavu. Kdo bude ale po skončení těžby investovat do úprav nutných
pro protipovodňovou ochranu a jak bude vypadat nabídka pro rekreaci Pražanů, zatím není zřejmé.

Proto občané i odborníci požadují, aby zastupitelstvo HMP navrhovanou změnu ÚP zamítlo a nejprve zadalo studii, jež by území řešila komplexně a stanovila podmínky města, za nichž je možné rozvoj v zátopovém území Berounky i Vltavy plánovat.

„Nejprve byla jako cíl prezentována rekreace Pražanů a vytvoření jezer měla umožnit těžba", říká autorizovaný odborník na hodnocení vlivů na životní prostředí ing. Jiří Fencl. „Dnes je podle všeho prioritou těžba, případné ukládání inertních
odpadů, plavba na Berounce a provoz několika přístavů sportovních lodí."

Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

Tel.: +420 224 828 257, www.ekopolitika.cz


Ing. Jiří Fencl, držitel autorizace podle zákona 100/2001 Sb., STUŽ - Společnost pro udržitelný život,

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Tel.: +420 721 605 831, www.stuz.cz

Co se v oblasti Radotínských jezer chystá:

Na levém i pravém břehu Berounky mezi Zbraslaví a Radotínem se chystá těžba štěrkopísku, která měla umožnit vybudování rekreačních jezer. Nové řešení území nabízelo jedinečnou příležitost zlepšit protipovodňovou ochranu Prahy a vytvořit krajinu vodních ploch, věnovanou přírodě, sportu, rekreaci i sportovnímu rybářství. V současné době se návrhy nezabývají cílovým stavem rekreačního území s mnohostranným využitím, ale působí jako součet zájmů těžařů, jachtařů, developerů a různých nečitelných společností se sídlem na Kypru. Aniž by byl vyjasněn cílový stav celé oblasti, vykoupilo město některé pozemky určené pro jachetní přístav na levém břehu. Dílčí části území jsou posuzovány odděleně, vytrhávány z kontextu územního plánu Prahy. Zatím město ignorovalo volání občanů a odborníků po potřebném komplexním přístupu, který by různé zájmy v území sladil.

Na pravém břehu Berounky na jihozápad od tržnice Buda již pracují stroje - vytvářejí tzv. krajinotvorná jezera jako součást golfového hřiště.

Na stejné straně řeky v oblasti mezi Radotínem, Zbraslaví a Lahovicemi zahájí firma Kámen Zbraslav v nejbližší době těžbu štěrkopísku. Na cílovém stavu se s těžaři nikdo nedomlouval: Až skončí těžba, předají vytěžené území vlastníkům jen s jednoduchými úpravami. Plány sanací a rekultivací zahrnují základní úpravu svahů, zatravnění a další ponechání přirozené sukcesi. V zahraničí je přitom běžné, že rekultivace území probíhá průběžně po dohodě s těžařskými firmami. Na pravém břehu není jasné, zda jezera budou napojena na tok Berounky. Některé studie i tady plánují různé přístavní plochy.

Na levém břehu je ale největším aktuálním problémem navrhovaná celoměstsky významná změna územního plánu Z 2724/00. Ta by na místě bývalých radotínských skleníků (dnes firma Brudra) umožnila nejen těžbu, ale výstavbu nového jezu s plavební komorou, rybím přechodem a malou vodní elektrárnou, ale v rámci budování sportovního a rekreačního přístavu i obytnou a smíšenou výstavbu a parkoviště. Část pozemků patří hlavnímu městu. Novou výstavbu by měl chránit protipovodňový val. Hodnocení vlivů na životní prostředí nebylo komplexní a nezabývalo se mnoha významnými vlivy - jako je například vliv návrhu na podzemní vodu.

 
 

Slovník