• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Terénní monitoring lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj zahájen
Terénní monitoring lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj zahájen PDF Tisk E-mail

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. Praha, 2. 5. 2012

Podle harmonogramu projektu Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, byl zahájen terénní monitoring lokalit narušených těžbou v Přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.

A také podpora naplňování cílů Evropské unie (Evropská strategie ochrany biodiverzity), České republiky (Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (2005), Státní politika životního prostředí ČR 2004 – 2010) a hl. m. Prahy (Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze) v oblasti ochrany biodiverzity.

Dílčí cíle projektu:

  • Inventarizace ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných rostlinných a živočišných druhů na těchto lokalitách.
  • Zhodnocení biologické kvality a významu těchto lokalit.
  • Návrh opatření pro podporu udržitelného využívání zdrojů.
  • Návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů rekultivace těchto lokalit.


Jedním z očekávaných přínosů projektu je zjištění výskytu ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných druhů rostlin a živočichů na vybraných lokalitách narušených těžbou. Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití těchto lokalit. Případně jako jeden z podkladůjejich možného vyhlášení za zvláště chráněná území.

Dalším přínosem bude návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů přírodě blízkých forem obnovy těžbou narušených lokalit, použitelný i pro ostatní podobné lokality na území hl. m. Prahy, ale i celé ČR. Kromě zvýšení biologické diverzity (rozmanitosti přírody na druhové i ekosystémové úrovni) a celkové přírodní hodnoty obnovovaných území může vyšší podíl přírodě blízkých forem obnovy území po těžbě významně přispět také k úspoře finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů.

Významným přínosem projektu bude také zvýšení environmentálního a ekologického uvědomění širší veřejnosti, zejména prostřednictvím odborných nebo popularizačních článků v tisku, informací na webových stránkách ÚEP.

Projekt „Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj“ realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., trvá od září 2011 do listopadu 2012 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu
T: 224 828 257
E:  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Více informací o projektu zde. 
 

Slovník