• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Výroční zpráva 2009/Annual Report 2009
Výroční zpráva 2009/Annual Report 2009 PDF Tisk E-mail

vz09.jpg

V roce 2009 pokračoval Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. (ÚEP) v úspěšném řešení víceletých výzkumných projektů zaměřených na rekultivace a management nepřírodních biotopů, na benchmarking venkova a management mikroregionů a na územní plánování jako nástroj k odstraňování disparit v území. Přitom dále rozvíjel spolupráci s partnery z českých vysokých, středních i základních škol, odborných institucí i nestátních neziskových organizací.

V naší sekci Publikace - Výroční zprávy naleznete Výroční zprávu 2009 ve formátu pdf a to v češtině i v angličtině. Výroční zpráva obsahuje informace o všech projektech, které Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. realizoval v roce 2009. 


 

 

 

Roli odborné nestátní neziskové organizace typu „think-tank" naplňoval aktivitami v oblasti propojování územního a dopravního plánování s efektivní ochranou životního prostředí, v oblasti ochrany součástí světového kulturního a přírodního dědictví, aj.

Hlavním posláním ÚEP i nadále zůstává prosazování principů udržitelného rozvoje v praxi na úrovni státu, krajů i obcí a měst, environmentální právo Evropských společenství, včetně jeho transpozice do právní úpravy České republiky, strategické plánování za přímé účasti veřejnosti, udržitelné využívání území a krajiny (revitalizace, rekultivace, management) a environmentálně šetrné formy turismu.

Výroční zpráva naleznete ve formátu pdf v češtině a v angličtině.

 
 

Slovník