• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Zajímavá zjištění z monitoringu lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj
Zajímavá zjištění z monitoringu lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj PDF Tisk E-mail

strakapoud.jpgTisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Praha, 10. 9. 2012

V průběhu května a v červnu 2012 proběhly terénní biologické a ekologické průzkumy, ve vápencových lomech Špička a Hvížďalka. Celkem bylo zjištěno 6 druhů cévnatých rostlin, 3 druhy motýlů, 2 druhy blanokřídlých a 4 druhy ptáků chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Z cévnatých rostlin chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb. byly na lokalitách nalezeny tyto druhy:
 • kavyl sličný (Stipa pulcherrima)- silně ohrožený druh
 • koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica) - silně ohrožený druh
 • dřín jarní Cornus mas - ohrožený druh
 • hvězdnice chlumní (Aster amellus)- ohrožený druh
 • chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) - ohrožený druh
 • kavyl Ivanův (Stipa pennata)- ohrožený druh

Z bezobratlých chráněných živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb. byly na lokalitách nalezeny tyto druhy motýlů:

 • bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) - ohrožený druh
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon) - ohrožený druh
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) - ohrožený druh

A tyto druhy blanokřídlých:

 • čmelák zemní (Bombus terrestris)- ohrožený druh
 • mravenec trávní (Formica pratensis) - ohrožený druh

Z obratlovců chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraněpřírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb. byly na lokalitách nalezeny tyto druhy ptáků:

 • sokol stěhovavý (Falco peregrinus) - kriticky ohrožený druh
 • rorýs obecný (Apus apus) -ohrožený druh
 • krkavec velký (Corvus corax)- ohrožený druh
 • vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - ohrožený druh

Byl tedy naplněn jeden z očekávaných přínosů projektu Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj - zjištění výskytu ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných druhůrostlin a živočichů na vybraných lokalitách narušených těžbou.

Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití těchto lokalit. Případně jako jeden z podkladů jejich možného vyhlášení za zvláště chráněná území

Projekt „Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj“ realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., trvá od září 2011 do listopadu 2012 a je financován z grantových prostředkůHlavního města Prahy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu

T: 224 828 257

E: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Více informací o projektu zde.

 
 

Slovník