• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Rozvoj personálního managementu v neziskových organizacích v Praze PDF Tisk E-mail

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. je partnerem projektu Rozvoj personálního managementu v neziskových organizacích v Praze“ financovaného ze Strukturálních fondů EU – Evropského sociálního fondu, z programu JPD 3,  předloženého občanským sdružením Spiralis.  Cílem projektu je zvýšení kvalifikace pražských lektorů, konzultantů a metodiků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a profesní přípravy v oblasti personálního managementu. Projekt komplexně řeší problém nedostatečné kvality personálního managementu, který je překážkou rozvoje lidských zdrojů v nestátních neziskových organizací, bariérou rozvoje těchto organizací a jejich trvalé udržitelnosti. V rámci projektu uskutečnili pracovníci Spiralis společně s absolventy rekvalifikačního kurzu v Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. pilotní personální audit.

Při auditu aplikovali postup vycházející ze  životního cyklu zaměstnance (plánování počtu pracovníků, nábor a výběr, adaptace a zaškolení, pracovní praxe, změny zařazení, skončení poměru). Cílem auditu bylo  poskytnout neziskové organizaci odborné a  nezávislé posouzení stávající úrovně lidských zdrojů a navrhnout  doporučení k profesionálnějšímu fungování organizace. 

Na základě dokumentů poskytnutých Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. a na základě osobních rozhovorů se třemi pracovníky ÚEP , ředitelem Tomášem Gremlicou, koordinátorkou pro fundraising Martinou Přibylovou a projektovou vedoucí Alenou Dodokovou byla zpracována analýza současného stavu personálního managementu v organizaci a zpracována doporučení pro jeho zlepšení a koncepční rozvoj.

Většina doporučení uvedených ve zprávě je pro zdokonalení personálního managementu v ÚEP využitelná a výsledky provedeného auditu budou zohledněny v novém strategickém plánu organizace.

Hlavní řešitel projektu - SPIRALIS , občanské sdružení


Spolupracující instituce:

logo-esf
logo-eu

logo-praha
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

 

 
 

Slovník