• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
Momo PDF Tisk E-mail
Vedoucí projektu v ČR: Michaela Valentová

Realizace projektu: říjen 2008 – září 2011

Webová stránka projektu: http://www.momo-cs.eu

Finanční podpora: Intelligent Energy Europe, European Commission

banner_iee_200x26_72dpi.jpg

 

 

Možnosti zlepšení nabídky energeticky efektivní mobility prostřednictvím sdílení vozidel

momo.jpgHlavním cílem projektu momo je významně obohatit nabídku udržitelné mobility podporou služeb, jež místo vlastnictví automobilu umožňuje využívat podle situace různé vhodné druhy dopravy. Ačkoliv Evropa má velký potenciál pro využívání služeb car-sharingu, nejsou tyto služby dosud dostatečně využívány. Co vlastně znamená sdílení automobilů, tedy car-sharing? Je to služba časově nezávislého a decentralizovaného půjčování automobilů, která doplňuje environmentálně šetrné druhy dopravy, jakými jsou chůze, cyklistika nebo veřejná doprava. Služba car-sharingu se řídí tržními pravidly, takže doprava může být organizována racionálněji a může i lépe využívat zdroje.

Evropský projekt momo chce zlepšit povědomí a znalosti o fungování sdílení automobilů, zlepšit car-sharingové služby a zvýšit energetickou účinnost stávajících car-sharingových služeb. Tým zabývající se projektem momo se skládá z představitelů měst, provozovatelů car-sharingu, výzkumných organizací, agentur zaměřených na úspory energie a mezinárodní organizace zabývající se veřejnou dopravou UITP. Mezi partnery projektu je zastoupeno osm evropských zemí, ale projekt si bere za cíl šířit poznatky a zkušenosti s car-sharingem v celé Evropě.

momo chce přispět k rozšíření car-sharingu v Evropě o 20 000 nových zákazníků. Takový nárůst by se již mohl projevit na změně vzorců cestovního chování a spotřebě energie, emisích CO2 a znovuzískání veřejného městského prostoru nahrazením části soukromých automobilů.

momo bude šířit své zkušenosti a zpracuje doporučení, jak vybudovat, rozvíjet do stávajících dopravních struktur veřejné dopravy zapojit ekologicky a ekonomicky efektivní car-sharingové služby. 

 logo_cip.jpg
 Intelligent Energy - Europe is a part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou autoři. Materiály nemusejí odpovídat stanovisku Evropského společenství. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli využití zde obsažených informací.

 

 
 

Slovník