• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Přihlaste se

Zapomenuté heslo
Home
Tisková zpráva - Ukončení projektu "Les je báseň"

3komiks.jpgÚstav pro ekopolitiku, o.p.s. dokončil projekt „LES JE BÁSEŇ, KTEROU PÍŠE ZEMĚ PRO NEBE“, jehož hlavním cílem projektu bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy.

V rámci projektu byly připraveny čtyři výukové materiály, které žákům II. stupně přiblíží život v pražských lesích.

Inovativním prvkem je doplnění výukových materiálů o komiks a úkoly, které žáci můžou plnit nejen ve školních lavicích, ale i v terénu – přímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobě a jsou volně dostupné na www stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

Celý článek...
 
Ochrana pražských lesů - výukový list pro žáky ZŠ

2komiksbeznadpisu.jpgV rámci projektu "Les je báseň, kterou píše země pro nebe" jsme připravili pro žáky pražských základních škol čtyři výukové listy o pražských lesích. Naším hlavním cílem bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy.

Jeden z těchto výukových listů je zaměřen ochranu pražských lesů. Žáci se v něm seznámí se způsoby ochrany životního prostředí. Součástí listu je i sada úkolů a seznam zajímavých odkazů.

Výukové listy jsou volně dostupné v elektronické podobě na našich www stránkách v sekci Publikace.

 
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice - výsledky výzkumu
vraticka.jpgProjekt „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ byl v letech 2007 – 2011 realizován Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Biologické a ekologické výzkumy jednoznačně prokázaly, že nerekultivovaná území významně narušená těžbou nerostných surovin a ukládáním vedlejších produktů energetického průmyslu se vyznačují velmi vysokou biologickou rozmanitostí hub, planě rostoucích rostlin i volně žijících živočichů, která přímo souvisí s velkou geomorfologickou a biotopovou diverzitou. V těchto lokalitách se rovněž vyskytuje značný počet ohrožených druhů, uváděných v příslušných Červených seznamech i druhů zvláště chráněných podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Celý článek...
 
Zajímavá zjištění z monitoringu lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj

strakapoud.jpgTisková zpráva ÚEP, o.p.s.

Praha, 10. 9. 2012

V průběhu května a v červnu 2012 proběhly terénní biologické a ekologické průzkumy, ve vápencových lomech Špička a Hvížďalka. Celkem bylo zjištěno 6 druhů cévnatých rostlin, 3 druhy motýlů, 2 druhy blanokřídlých a 4 druhy ptáků chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Celý článek...
 
Terénní monitoring lokalit narušených těžbou na území PřP Radotínsko-Chuchelský háj zahájen

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s. Praha, 2. 5. 2012

Podle harmonogramu projektu Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, byl zahájen terénní monitoring lokalit narušených těžbou v Přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.

Celý článek...
 
Více...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>

Výsledky 7 - 11 z 11
 

Slovník

 
Kdo je online?