• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích PDF Tisk E-mail

Základní informace

povodne.jpgRealizace projektu: Institut pro strukturální politiku, o.p.s. ve spolupráci s ÚEP, o.p.s.

Spoluřešitelka projektu: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Finanční podpora: Evropský sociální fond , Magistrát hlavního města Prahy
Termín realizace projektu: 2006 - 2007

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření osvětových a vzdělávacích nástrojů v oblasti ochrany před povodněmi pro subjekty, kterých se tato problematika na území hlavního města Prahy bezprostředně týká. Informace a schopnosti, které v současné době většina představitelů cílových skupin postrádá, jsou tyto:

 • informace o kombinovaných a dlouhodobě udržitelných protipovodňových opatřeních na tocích i v jejich okolí (zejména v urbanizovaných částech měst),

 • informace o již realizovaných úspěšných i neúspěšných případech kombinovaných protipovodňových opatření ve městech (v ČR i v zahraničí),

 • schopnost na základě dostupných informací rozhodovat o optimálním funkčním využití záplavových území v dlouhodobém výhledu (zejména v průběhu stavebních řízení a při vytváření územních plánů),

 • schopnost na základě dostupných informací navrhovat a realizovat kombinovaná trvale udržitelná protipovodňová opatření,

 • schopnost na základě získaných poznatků chápat povodeň jako nezbytný přírodní fenomén, kterému nelze zabránit a je nutné se mu do jisté míry přizpůsobit, ne s ním donekonečna bojovat.

Klíčovou aktivitou je vytvoření vzdělávací publikace za účelem rozšíření informační základny cílových skupin o možnostech realizace ochrany před povodněmi v urbanizovaných územích a zabezpečení kvalitnější environmentální osvěty v této oblasti. Jelikož se klade důraz na přenos zkušeností z Německa, budou v rámci projektu uspořádány dva vzdělávací semináře s mezinárodní účastí a bude zorganizována exkurze do Německa.

Akce/výstupy projektu

 

II. Seminář: Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích

 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s., uspořádali dne 6. 12. 2007 pod záštitou radního pro životní prostředí Mgr. Petra Štěpánka seminář Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích spojený s vydáním osvětové publikace.

Minuty ze semináře pdf zde 88.56 Kb.

Minuty z exkurze pdf zde 853.92 Kb.

Fotografie z exkurze zde .

Publikace je ke stažení na webových stránkách http://www.ireas.cz/projekty/pop/publikace.php

Další informace o projektu dalších akcích na adrese http://www.ireas.cz/projekty/pop/index.php

 

I. Seminář: Protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech.

Seminář byl primárně určen především:

 • představitelům státní správy a samosprávy na území hlavního města Prahy
 • pracovníkům realizující program státní ekologické výchovy a osvěty
 • učitelům
 • lektorům
 • a konzultantům.

Zkušenosti z Bavorska mohou být přínosné i pro pracovníky v oblasti vodního hospodářství, odborů životního prostředí a územního rozvoje a další představitele městských částí a obcí, které urbanisticky a vodohospodářsky souvisejí s hl. m. Prahou.

Ke stažení:

Program ve formátu pdf

Prezentace ve formátu pdf

 • pdf Trvale udržitelná protipovodňová ochrana v Bavorsku 4.40 Mb (Gabriele Merz)
 • Hochwasserfreilegung Heiligenstadt (Hajer)
 • Hochwasserfreilegung Heiligenstadt - foto (Hajer)
 • Protipovodňová opatření a revitalizace v urbanizovaných oblastech (Walter Binder)
 • Město u řeky - komplexní přístup k hospodaření s vodou (Franz Zwurtschek)
Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách projektu.

 

logo-esf
logo-eu

logo-praha

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

 
 

Slovník