• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
Projekt Ekoauto - televizní magazín PDF Tisk E-mail

green-car.jpgRealizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 

Vedoucí projektu a autor: PhDr. Vít Smrčka

Projekt je realizován v Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR . Třetí díl magazínu EkoAuto byl vytvořen s podporou firmy RWE Transgas, a. s

Pravidelný televizní pořad EkoAuto je vysílán jednou měsíčně v několika opakováních. Na konkrétních příkladech přibližuje tématiku environmentálně šetrnějších způsobů dopravy především:

 •  ekologické, provozní i ekonomické přednosti alternativních paliv a elektromobilů,
 • výhody železniční dopravy
 • a výhody systémů městské hromadné dopravy.

Diváky seznamuje s aktuálními tématy z dopravy šetrné k životnímu prostředí, zejména s využíváním zemního plynu, biopaliv, vodíku k pohonu automobilů a dalších dopravních prostředků. Televizní magazín představuje využívání těchto paliv a nízkoemisní dopravy z nejrůznějších pohledů (názory odborníků, provozovatelů, veřejnosti). Přináší aktuální informace, novinky na trhu, seznamuje s novými, zajímavými dopravními projekty šetrnými k životnímu prostředí, které realizují státní orgány, města a obce i podnikatelská sféra. Představuje nízkoemisní automobily, elektrické lokomotivy obou proudových soustav, lokomotivy a motorové vozy motorové trakce a jiné dopravní prostředky, popularizuje výsledky výzkumu a vývoje, přibližuje nejprogresivnější technologie.

Pořad byl v období 01 – 11/2009 vysílán ve spolupráci s digitální celoplošnou televizí Public TV a od 11/2009 je vysílán ve spolupráci s digitální celoplošnou televizí Noe . V roce 2009 bylo vyrobeno 11 dílů magazínu.

 V roce 2010 bylo vyrobeno 9 dílů magazínu, které můžete shlédnout v této projektové sekci. 

Hlavním cílem projektu je podpořit nástup alternativních paliv, elektromobilů a environmentálně šetrnějších způsobů dopravy v České republice pomocí televizního magazínu. Využívá přitom nezastupitelné přednosti vnímání televizního obrazu založené na autentičnosti zprostředkovaných informací a také předávání informací širokému okruhu zájemců. Vytváří tak novou, progresivní a velice potřebnou formu komunikace k jednomu z nejzávažnějších témat z oblasti ochrany životního prostředí. Pořad vhodně doplní ostatní aktivity státních orgánů při ochraně ovzduší a snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Výstupem projektu je televizní pořad v rozsahu 15 minut technologií DVcam (18 relací) v kvalitě a normách kladených na profesionální televizní vysílání v České republice i v zahraničí.

Charakter magazínu:

 • Televizní magazín informuje o zajímavých projektech využití alternativních paliv, zvláště zemního plynu, biopaliv, vodíku a elektrického pohonu v dopravě v ČR i v zahraničí. Přináší aktuální informace o dění v oboru.
 • Pravidelnou součástí magazínu jsou aktuální zpravodajské a publicistické informace různých žánrů, reportáže, zpravodajství, interview, týkající se využívání plynu, biopaliv, vodíku nebo elektromobilů v MHD, veřejné a podnikové dopravě a v soukromých vozidlech.
 • Na konkrétních příkladech přibližuje přínos využívání alternativních paliv v dopravě pro ochranu životního prostředí.
 • Rubrikou magazínu jsou testy paliv, aut a dalších dopravních prostředků na alternativní paliva.
 • Dalšími propagovanými tématy jsou nové způsoby a metody vedoucí ke snižování dopravních intenzit ve městech (např. sdílení automobilů, tzv. „car-sharing“), rekonstrukce a modernizace železniční dopravy v České republice, rozvoj systémů městské hromadné dopravy a projekty podporující nemotorové způsoby dopravy.
 • Jako hosté pořadu vystupují představitelé státní správy, primátoři a starostové měst, poslanci a další zainteresované osobnosti z řad odborné i laické veřejnosti, které podporují zavádění environmentálně šetrných způsobů dopravy do praxe a aktivně se zasazují o snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
 • Televizní magazín rovněž popularizuje novinky z veletrhů, výstav, konferencí zaměřených na problematiku mobility.
 • Magazín přináší informace o aktivitách orgánů státní správy a samosprávy, o vytváření nových právních předpisů v rámci tohoto oboru, atd.
Image  Image 
 
 

Slovník