• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
Rádce pro Pražany PDF Tisk E-mail

Ústav pro ekopolitiku zpracoval v rámci projektu podpořeného z grantu Hlavního města Prahy letáky pro občany Prahy. První tři typy letáků se věnují tématům Odpady, Hluk a Zvíře ve městě. Jsou koncipovány tak, aby pomohly občanům zorientovat se v oblastech, které souvisejí s ochranou životního prostředí a zároveň vyžadují jisté právní povědomí. Jejich text byl průběžné konzultován s odpovědnými pracovníky Magistrátu hl. města Prahy, grafická úprava by měla napomoci snadné orientaci. Tyto letáky jsou k dispozici věem obyvatelům Prahy na úřadech městských částí.

Další dva letáky Ovzduší a Veřejná zeleň ve městě vznikly v listopadu 2008 a je možné je stáhnout společně s ostatními v sekci Publikace ÚEP. Rovněž byly distribuovány na úřady pražských městských částí.

 

 
 

Slovník