• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home
O NÁS? S NÁMI! - strategie udržitelného rozvoje ČR PDF Tisk E-mail

Realizace projektu:           Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Vedoucí projektu:             PhDr. Leona Kupčíková
Odborný proacovník:        Mgr. Jaromír Pacák
Finanční podpora:              Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba realizace projektu:  leden 2003 - březen 2004.

Projekt O NÁS? S NÁMI! aneb Strategie udržitelného rozvoje České republiky byl zahájen v lednu 2003. Hlavním impulsem pro realizaci projektu bylo komunikační vakuum ve společnosti - na udržitelný rozvoj bylo nahlíženo jako na "zelenou" environemtální problematiku. Rada pro udržitelný rozvoj v této době spadala pod MŽP ČR a diskusí k tématu se převážně účastnily "zelené" neziskové organizace.

Přesto došlo po Světovém summitu OSN konaném v září 2002 v Johannesburgu ke kvalitativnímu posunu - vláda ČR se zavázala udržitelný rozvoj institucionálně zajistit na národní úrovni - nebo-li ustanovit Radu pro udržitelný rozvoj na úrovni vlády a do roku 2005 zpracovat celorepublikovou Strategii udržitelného rozvoje.

Projekt O NÁS? S NÁMI se pokusil do tohoto procesu vtáhnout, co nejvíce organizací i jednotlivců ze všech oblastí společenského života:

  • ekologie a životního prostředí
  • lidských práv
  • obchodu a průmyslu
  • odborů
  • sdružení rodičů, mládeže a dětí
  • samosprávy
  • zemědělství a lesnictví
  • ženské a feministické a
  • dalších oblastí.

A to prostřednictvím diskusí k různým společenským tématům. V roce 2003 proběhlo 6 odborných diskusích věnujícím se problematice udržitelného rozvoje v těchto tématech: udržitelný rozvoj v ČR, environmentální daňová reforma, život v regionech ČR, moderní koncepce průmyslového rozvoje, udržitelná spotřeba a výroba a faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí. Výstupy diskusí mohli účastníci dále připomínkovat na www stránkách projektu. Internetové stránky (udrzitelnyrozvoj.ecn.cz) projektu informují nejen o průběhu projektu, ale i o probíhající institucionalizaci udržitelného rozvoje v ČR i ve světě.

Diskusí se zúčastnili odborníci/odbornice z okolo 50 organizací zastupujících téměř všechny oblasti společnosti. Výstupy z některých diskusí se staly podkladovými materiály pro MŽP ČR a MPO ČR.

Na rok 2004 získal projekt finační podporu Ministerstva životního prostředí.

Z finanční podpory byly realizovány další tři odborné diskuse a to na tato témata:

  • "Udržitelná" doprava
  • Hospodaření v krajině v koncepci udržitelného rozvoje a
  • Jak pomoci rodině na počátku 21. století.

Na začátku diskusí vždy zazněly dva příspěvky k tématu, poté následovaly workshopy ke čtyřem vybraným problematikám a facilitovaná diskuse. Diskuse řídili PhDr. Dana Rabiňáková a PhDr. Marek Mičienka z Partners Czech. Diskutující mohli výstupy diskusí dále připomínkovat na webových stránkách projektu, kde jsou zveřejněny závěrečné zprávy. Výstupy projektu byly zároveň předány zpracovatelům Strategie udržitelného rozvoje ČR. Celkově se projektu zúčastnilo okolo sedmdesáti organizací z oblasti veřejné správy a ziskového i neziskového sektoru. Řada účastníků diskusí se nadále aktivně zapojuje do procesu institucionalizace udržitelného rozvoje - například účastí na Fóru pro udržitelný rozvoj.

Oproti původním předpokladům byl projekt z finančních důvodů předčasně ukončen v březnu 2004. Projekt měl velmi široké spektrum. Věnoval se problémům ze všech oblastí společenského života - z tohoto důvodu bylo velmi obtížné pro projekt získat dostatečnou finanční podporu.

 

 
 

Slovník