• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow ÚEP v médiích arrow Pomohou car-sharingu v Praze zkušenosti z Brém?
Pomohou car-sharingu v Praze zkušenosti z Brém? PDF Tisk E-mail

Car-sharingový systém provozovaný firmou cambio v Brémách prokázal, že je schopen uplatnit se i v jiných místech. Společně s místními partnery začal systém cambio působit jak v Belgii, tak v Irsku. Pokud se podaří přenést zkušenosti i do Prahy, možný přínos pro české hlavní město je zřejmý: ulevit tlaku na parkování vozů a zlepšit životní prostředí.

Brémy (550 000 obyvatel) slouží jako uznávaný dobrý příklad dobře rozvinutého systému car-sharingu, který umožňuje přístup k automobilu v jakoukoli denní dobu. Ve městě je rozmístěno 40 automatizovaných stanic, takže jsou automobily dobře dostupné. Car-sharing působí jako doplňková služba zapojená do systému veřejné dopravy a poskytování jízdních kol. V současné době je do systému cambio zapojeno asi 5 000 uživatelů. Tím se podařilo nahradit přibližně 1 000 automobilů, což v Brémách usnadňuje situaci s parkováním. Město Brémy odhaduje potenciál car-sharingu na zhruba 20 000 uživatelů – což by znamenalo získat zpět uliční prostor zabíraný asi 4000 parkujícími vozy, tedy zhruba 20 km parkovacích stání v ulicích města. 

Díky svému systému udržitelné dopravy bylo město Brémy vybráno jako jedna ze tří světově uznávaných ukázek, které budou prezentovány na Světové výstavě v Šanghaji v roce 2010 jako příklady dobré praxe ve městech. Výběrová komise za předsednictví UN HABITAT chce prosazovat car-sharing jako jeden z možných příspěvků pro udržitelný rozvoj měst.

Město Brémy svou podpora car-sharingu uskutečnilo především:

  • Zahrnutím car-sharingu do systému politiky rozvoje města a rozvoje dopravy.
  • Propojením veřejné dopravy se službami car-sharingu.
  • Vytvořením stanic car-sharingu „mobil punkt“ které slouží jako přestupní body mezi car-sharingem, cyklistickou dopravou (stojany s jízdními koly) a veřejnou dopravou.
  • Vlastním zapojením do systému sdílení vozidel tak, aby optimalizovalo využití vlastního vozového parku. Ukázalo tak např. podnikatelským subjektům, jak praktické a úsporné může být využívání car-sharingu. 

Co je carsharing

Car-sharing je model sdílení aut, který je atraktivní zejména pro lidi využívající vozidla nepravidelně nebo příležitostně. Služba může být provozována jako podnikatelská aktivita, členové mohou být sdruženi ve spolcích nebo volně organizovaných skupinách. Car-sharing pomáhá snižovat počty aut ve městech, aniž by omezoval individuální mobilitu. Nabízí nezávislost na vlastnictví automobilu, působí jako doplněk MHD a tak podporuje udržitelné druhy dopravy. 

Firma cambio je finančně nezávislá a působí jako dobře zavedený provozovatel sdílení vozidel. Její služby město Brémy podporuje zejména propagací a medializací.

Uplatní se car-sharing v Praze?

V Praze je možné očekávat velký potenciál pro služby sdílení vozidel. Celkový počet automobilů registrovaných na území Prahy v roce 2006 dosáhl 761 071, z čehož 605 774 byly osobní automobily. Jen v roce 2007 vzrostl počet o dalších 11 285 vozidel (z toho 3435 osobních automobilů.) Díky řidičům dojíždějícím denně do města ze sousedních regionů se také zvyšuje celkový počet cest ve městě. Část populace přestala používat veřejnou dopravu a začala využívat osobní automobily. To způsobilo odliv v počtu cestujících veřejné dopravy, což se nejvíce projevilo v roce 1998. Od roku 2001 využívání veřejné dopravy opět zvolna roste. Praha začala regulovat parkování ve vnitřních částech města – zatím zóny placeného stání zavedly MČ Praha 1, 2, 3 a 7. Je opatřením, které veřejnosti usnadňuje pochopit, jakou má veřejný prostor hodnotu, a zároveň je předpokladem pro přijetí a pochopení významu car-sharingu.

O projektu momo Car-Sharing

Zkratka evropského projektu momo Car-Sharing znamená „more mobility“ - tedy lepší nabídka energeticky efektivní mobility prostřednictvím služeb sdílení vozidel. Projekt prosazuje rozšíření výběru v nabídce energeticky efektivních druhů dopravy a stal se součástí evropského programu zvyšování energetické účinnosti STEER. Do aktivit jsou zapojeni partneři ze Španělska, Řecka, Itálie, Finska, Belgie, Německa a České republiky. Členem pracovního týmu je také světová organizace pro veřejnou dopravu UITP. Tato poměrně nová služba je v řadě evropských zemí dosud neznámá, i když může pomoci zlepšit organizaci dopravy ve městech.

V evropských městech se potenciál car-sharingu nahradit osobní automobily odhaduje na více než 600 000 vozidel, což by umožnilo získat zpět cenná veřejná prostranství a přispět tak ke zlepšení kvality života měst.

Michael Glotz-Richter, Brémy, Senátní odbor pro životní prostředí, výstavbu, dopravu a evropské záležitosti, Ansgaritorstr.2 28915 Bremen, Poradce pro udržitelnou dopravu.” Tel. +49 361 6703, Handy: +49 173 6 123 178

Michaela Valentová , Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 224 828 257, 721 303 100

Zdroje:

Webové stránky projektu momo Car-Sharing: www.momo-cs.eu

Webové stránky o propojení dopravních systémů v Brémách http://www.mobilpunkt.info/ nebo přímo ke car-sharingu: http://www.mobilpunkt.info/carsharing.html

Zdroj údajů pro Prahu: Ročenka dopravy Praha 2007, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Úsek dopravního inženýrství

 
 

Slovník