• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow ÚEP v médiích arrow Příměstské lesy navštěvujeme velmi často
Příměstské lesy navštěvujeme velmi často PDF Tisk E-mail

                                                                                                                                                      V Praze, 15. dubna 2005

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková zpráva

Příměstské lesy navštěvujeme velmi často, o jejich problémech ale mnoho nevíme

Více než 678 tisíc návštěvníků vstoupí za jeden rok do pražského Kunratického lesa, asi 602 tisíc návštěvníků zavítá za tutéž dobu do Obory Hvězda. Příměstské lesy se stále více ukazují jako důležité součásti krajiny v okolí lidských sídel a výjimečně cenné přírodní lokality. Zároveň jsou bohužel čím dál ohroženější - turistickým zatížením, nevhodným managementem, neukázněným chováním návštěvníků a investičními záměry. Bohužel málo lidí si to uvědomuje - jak ukázaly terénní výzkumy, vyjmenovat nějaký ekologický problém související s příměstskými lesy umělo pouze 30 % jejích návštěvníků.

Pro Pražany jsou příměstské lesy jednou z mála možností krátkododobé rekreace, relaxace a pobytu v relativně nepoškozené přírodě. Kromě rekreačního je mimořádně důležité i hledisko ekologické - mnohé lesy mají statut zvláště chráněného území či jsou významné z hlediska obecné ochrany přírody, poskytují také útočiště řadě rostlinným i živočišným druhům. Obě hlediska se navíc podporují - uchování přírodních hodnot je nezbytné pro naplnění funkce rekreační oblasti.

Přírodní zdroje jsou však omezené a poptávka velká - což platí pro města dvojnásob. Městské přírodní parky jsou dle výsledků výzkumu ohrožené nejvíce chováním a aktivitami turistů, které má negativní dopad na geologické prostředí (eroze, odnos geologických artefaktů,...), půdu (sešlap, ochuzení o živiny), vegetaci (sešlap, trhání, odnos), zvěř (rušení hlukem, rušení hnízdění ptáků, zejména volně pobíhajícími psy); významné jsou i estetické dopady užívání lesů (odpadky, vandalismus či "architektonické" znečištění nevhodně umístěnými rekreačními objekty). V poslední době roste i riziko sílícího tlaku investorů na výstavbu obytných komplexů v blízkosti lesů či jiné využití území, díky kterému by mohly některé přírodní plochy ztratit svůj rekreační potenciál nebo z map měst dokonce zcela zmizet.

Byli byste ochotni za návštěvu příměstského lesa platit?
40% procent návštěvníků Obory Hvězda a 60% návštěvníků Kunratického lesa řeklo v průzkumu ano, nejčastější uváděnou částkou za jednu návštěvu bylo 10 Kč. Pro Oboru Hvězda to představuje při stávající návštěvnosti zhruba 6 mil. korun ročně.

Projekt Monitoring turistického ruchu a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí vybraných příměstských lesů hl. m. Prahy byl financován Magistrátem hl. m. Prahy. Výstupy využije MHMP pro zlepšení managementu a zvýšení rekreačních funkcí území.

Výstupem projektu jsou tři zprávy: Zhodnocení sčítání návštěvníků Obory Hvězda a Kunratického lesa, Zhodnocení dotazníkového šetření názorů návštěvníků Obory Hvězda a Kunratického lesa a Vliv rekreačního využívání Kunratického lesa na přírodní prostředí - Problematika cestní sítě. Text těchto zpráv lze nalézt na www.ekopolitika.cz, v sekci projekty.

Další informace:

Mgr. Barbora Šafářová

 

              Mgr. Josef Novák

tisková mluvčí

 

                vedoucí projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

 

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Tel: 224 826 593

 

                 Tel: 224 828 257

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

                                E-mail:       Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 
 

Slovník