• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow 34 garantů ekologické výchovy projevilo zájem o ekologickou stopu
34 garantů ekologické výchovy projevilo zájem o ekologickou stopu PDF Tisk E-mail

Druhý týden v březnu, v pondělí 5.3. a úterý 6.3. 2007, se v Ústí nad Labem a v Mostě konala školení zaměřená na garanty ekologické výchovy základních škol sídlících v Ústeckém kraji. Cílem školení bylo seznámit učitelky a učitele ZŠ Ústeckého kraje s:

  • ekologickým auditem škol;

  • měřením ekologické stopy ZŠ;

  • možnostmi využití ekologické stopy ve výuce;

  • a s možností nechat si změřit ekologickou stopu školy.

 

Ekologický audit je jedním ze způsobů, jak mohou školy šetrně přistupovat k ochraně životního prostředí prostřednictvím „ekologizace“ svého provozu. Dalším pozitivním jevem je, že škola tímto způsobem ovlivňuje veřejné mínění a přenáší žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace – na děti, čímž přispívá k environmentální osvětě.

 

Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý stát spotřebuje v daném roce. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ES součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naší spotřebu.

Obě školení měla totožný program. Celkem se jich zúčastnilo 34 učitelek a učitelů. Úvodní přednášky byly věnovány představení projektu "Ústecko - živý region". Díky tomuto projektu bude mimo jiné možné připravit a distribuovat odborné CD zaměřené na měření ekologické stopy základních škol v Ústeckém kraji a změřit ekologickou stopu vybraným základním školám.

Na přednáškách Jana Eichlera (ANOUK) se účastníci seznámili s úspěšnými projekty z oblasti MA 21 a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Jednalo se o projekty, které byly realizovány v Ústeckém kraji. Byly zmíněny i možnosti, jak a kde získat peníze na projekty zaměřené na ekologickou výchovu.

Josef Novák (vedoucí projektu "Ústecko - živý region") pohovořil nejprve o ekologickém auditu škol obecně a po té o ekologickém auditu základní školy z Chrudimi.

Po přestávce následovaly stěžejní přednášky zaměřené na ekologickou stopu obecně a na představení programu na výpočet ekologické stopy školy. Viktor Třebický (TIMUR) seznámil garanty/ky ekologické výchovy s:

  • původem a vymezením ekologické stopy

  • aplikací ekologické stopy

  • výpočtem ekologické stopy.

Na závěr Miroslav Lupač (TIMUR) účastníkům představil návrh programu na výpočet ekologické stopy školy, který je teprve ve fázi výroby. Autoři (V. Třebický a M. Lupač) se inspirovali australským programem na výpočet ekologické stopy škol. Nicméně řadu věcí museli upravit pro české prostředí.

Závěrečná diskuse byla přínosná nejen pro účastníky, ale i organizátory akce. Společně prodiskutovali možná úskalí výpočtů a vznesli řadu podnětných připomínek ohledně:

  • stravování ve školách – v některých školních jídelnách se totiž nestravují pouze žáci a zaměstnanci ale i další osoby – například důchodci, což je třeba při výpočtu monitorovat a tyto skupiny nezapočítávat;

  • užívání budov – některé školy své prostory pronajímají a proto mají výrazně vyšší spotřebu energie než školy, které využívají prostory pouze k výuce.

Tyto i další připomínky budou autory zohledněny. Účastníci se navíc mohli zaregistrovat jako zájemci o měření ekologické stopy na své škole. Této šance využilo 16 účastníků.

Zde naleznete bližší informace o školení včetně sborníku obsahujícího všechny odborné příspěvky a fotografií z obou akcí.

 

 

 

 

 

 

 
 

Slovník