• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow BÍLINA: Obyvatelé sídlišť našli řešení svých problémů
BÍLINA: Obyvatelé sídlišť našli řešení svých problémů PDF Tisk E-mail
bilina.jpg

V Bílině, v šestnáctitisícovém městě, žije  cca 2 000 Romů. Většina z nich žije na sídlištích a přibližně 80% z nich jsou nezaměstnaní. Doprovodným jevem života na sídlištích jsou proto krádeže, užívání drog, gamblerství a vandalismus. To vše se promítlo i do výsledků ankety Téma 2007, ve které občané považují za největší problém právě soužití občanů různých národností na sídlištích – konkrétně na sídlišti Teplické předměstí a na sídlišti Chlum. Této problematice se věnoval místní akční tým, který rovněž připravil na sídlištích plánovací večer s obyvateli.

 

V době, kdy byla chystána plánovací akce pro obyvatele sídlišť, disponoval MAT výsledky výzkumu veřejného mínění a dostatkem statistických údajů o kriminalitě a vandalismu na jednotlivých sídlištích. Cílem nebylo získat kvantitativní údaje o životě na sídlišti, nýbrž získat subjektivní pocity obyvatel sídlišť. Zajímalo nás, co oni sami považují za problém. Jak by se podle nich dalo soužití na sídlištích zlepšit?Setkání s obyvateli sídlišť bylo naplánováno na 17. dubna 2008. Bylo rozhodnuto „jít za obyvateli“ a uskutečnit akce přímo na sídlištích – v Kulturním domě na Chlumu a v knihovně na Teplickém předměstí. Na každé setkání bylo osobně pozváno 14 obyvatel sídliště. Menší skupinky byly zvoleny proto, že panovala obava možných konfliktů. Atmosféra je na obou sídlištích poměrně napjatá a velká veřejná diskuse by byla spíše konfliktní než přínosná.Pro akci byla zvolena metoda „focus group[1]“ neboli diskuse v menších skupinách. Celá akce byla řízena facilátory z Partners Czech. Zadání znělo pro obě sídliště stejně: Definujte problémy života na sídlišti související s vandalismem, rušením nočního klidu a dalšími trestnými činy a Navrhněte možná řešení problémů. Co může pro zlepšení udělat město? Policie? Obyvatele sídlišť. Facilitátoři účastníky rozdělili vždy do dvou skupin A a B. Obě skupiny odpovídaly nejdříve na první otázku, poté následovala společná diskuse, po ní opět práce ve skupinkách (návrhy možných řešení) a společná diskuse.Na sídlišti Chlum panovala poměrně dobrá atmosféra, protože život na tomto sídlišti není tolik frustrující a obyvatelé stále věří ve zlepšení. Kromě drog, je trápí i klasické problémy: nedostatek hřišť pro malé děti, špatné osvětlení některých ulic, rušení nočního klidu v létě, nevyhovující nákupní možnosti a dopravní spojení s centrem města, přemnožení potkanů či nedostatek parkovacích míst.Na sídlišti Teplické předměstí byla situace poněkud napjatá. Setkání se zúčastnilo pět neromských obyvatel sídliště a devět romských starousedlíků – převážně žen. Lidé na tomto sídlišti jsou velmi skeptičtí ohledně možného zlepšení. Za největší problém považují špatnou bytovou politiku města a realitních kanceláří, které na sídliště stěhují nepřizpůsobivé Romy z vnitrozemí. Krádeže, drogy, vandalismus, potkani – to jsou problémy, které obyvatele nejvíc trápí.Obecně lze říct, že obyvatelé sídlišť mají pocit, že je město „odepsalo“, že nemá velký zájem řešit jejich problémy. Na obou sídlištích jasně zaznělo, že je třeba zlepšit komunikaci mezi policií a obyvateli sídlišť. Obyvatelé sídlišť nemají k policii důvěru. Policie reaguje na hlášení obyvatel s velkým zpožděním, prozrazuje zdroje informací apod.

Výstupy z akcí byly předány městu a Městské policii. Na druhou půlku června 2008 bylo přichystáno společné setkání města, městské Policie a občanů sídlišť. Některé problémy bude těžké vyřešit, nicméně řadu méně závažných problémů řešit lze – například špatné osvětlení, přemnožení potkanů atd.


[1]  Focus group (skupinová diskuse) je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Vychází z kumulace podnětů při rozhovoru se skupinou osob a využívá interakce členů skupiny během diskuse (tzv. efekt sněhové koule, kdy jednotliví účastníci komentují názory ostatních). Diskuse je vedena zkušeným moderátorem, zpravidla psychologem, který následně zjištěné údaje analyzuje a interpretuje.
 
 

Slovník