• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Nová publikace: Místní akce v Ústeckém kraji
Nová publikace: Místní akce v Ústeckém kraji PDF Tisk E-mail

akce_obalka.jpgCílem příručky je předat zkušenosti Ústavu pro ekopolitiku o.p.s., Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj se zapojováním veřejnosti a klíčových skupin do řízení a rozhodování na městské úrovni, které probíhalo v rámci projektu Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Inspirací pro tuto publikaci se rovněž stalo zavádění Kritérií místní Agendy 21 připravených Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a vyhlášení Revolvingového fondu PHARE Ministerstvem životního prostředí. V rámci tohoto ojedinělého a municipalitami vítaného finančního mechanismu mohou města, obce a mikroregiony i neziskové organizace získávat finanční prostředky na projekty, v rámci kterých lze prosazovat principy MA21 do svého řízení. Jednou z podmínek pro získávání těchto prostředků je postup města, obce či mikroregionu v rámci Kritérií MA21. Tým Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. a Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj během realizace zmíněného projektu zvolilo mírně odlišný model zavádění principů MA21 do řízení měst než prosazovala Rada vlády pro místní udržitelný rozvoj. Model vycházel o v minulosti realizátory projektu odzkoušené aktivity, které obsahovali jednu z prvních a nejúspěšnější místních Agend 21 v České republice – v Kladně. Statutární město Kladno zapojuje pravidelně veřejnost již od roku 1999 a v roce 2007 získalo v mezinárodní celosvětové soutěži „Liveable Communities 2007“ v Londýně v kategorii B 1. místo a zlaté ocenění. Dalším úspěšným prvkem byly tzv. akce pro veřejnost, pomocí kterých TIMUR zapojoval občany partnerských měst do volby tématu, které je pro ně v danou chvíli nejdůležitější. Tímto způsobem se podařilo v některých městech zapojit do výběru tématu až 10 % obyvatel města.

Příručka shrnuje základní postupy zapojování veřejnosti do rozhodování o řízení měst a obcí na základě zkušeností autorů s řešením konkrétních problémů dopravy, bezpečnosti, prevence kriminality či nepořádku a vandalismu v městech Ústeckého kraje. V jednotlivých městech (Bílině, Krásné Lípě, Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Rumburku) se nejednalo o realizaci místních Agend 21, jak definice a politika Ministerstva životního prostředí deklaruje, ale spíše o ve světě a Evropě stále více populárnější místní Akce 21. I přes odlišný název a mírně odlišné pojetí se jedná o přístup zasluhující pozornost klíčových institucí, které však neodporuje současnému směřování MA21 v ČR. 

 
 

Slovník