• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow Ukončení projektu "Ústecko - živý region"
Ukončení projektu "Ústecko - živý region" PDF Tisk E-mail
lipabubny.jpg„Dost bylo plánování, pojďme konat.“ 

Smyslem projektu Ústecko – živý region, Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji bylo motivovat města a občany Ústeckého kraje k akcím pro udržitelný rozvoj. Jednalo se o přímou odpověď na schválenou strategii udržitelného rozvoje kraje a její uplatnění v praxi. Ambicí bylo zapojit občany do rozhodování o vážných místních problémech v 5 městech kraje, realizovat sadu seminářů a školení pro posílení kapacit zejména zástupců měst, vzdělávacích institucí a nevládních organizací v prosazování udržitelného rozvoje, umožnit sledování indikátorů/ukazatelů udržitelného rozvoje ve městech a využití geografických informačních systémů (GIS) pro hodnocení udržitelného rozvoje.Zapojenými městy byly Litoměřice, Roudnice nad Labem, Bílina, Krásná Lípa a Rumburk. Realizátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.. Partnerem jsou ANOUK  (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje), TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) a Krajský úřad Ústeckého kraje.  

Problémům ve městech dáme „MAT“ - aneb jak jsme postupovali 

V Bílině, Litoměřicích, Krásné Lípě, Roudnici nad Labem a Rumburku proběhly v roce 2007 veřejné ankety k výběru problémů, které občané hodnotí jako nejpalčivější. Těmi se ukázala být témata kriminality, bezpečnosti, dopravy, využití volného času mladých a soužití lidí různých národností zejména na sídlištích. Následně jsme ve městech pomohli ustavit tzv. místní akční týmy (MATy) - složené především z odborníků a angažované veřejnosti (ředitelé škol, podnikatelé, zástupci nevládních organizací, spolků, policie, úředníci, instituce pracující s mládeží). Jejich úkolem bylo za významné podpory vedení měst hledat a navrhnout řešení těchto problémů a také navrhnout a zrealizovat přímou akci, díky níž se k věci vyjádří a vloží občané, jichž se daný problém týká nejvíc (např. rezidenti dotčených sídlišť, žáci a studenti, lidé vyskytující se často na místech zničených vandalismem).  Součástí spolupráce s městy bylo i zavedení tzv. indikátorů udržitelného rozvoje, které jsou měřítkem pro posuzování vývoje některých důležitých oblastí života ve městech z hlediska udržitelnosti – na základě přijímaných opatření, politik a rozhodování politiků. Příkladem je sledování ukazatelů způsobů přepravy místních občanů, dostupnosti zelených ploch ve městech, kvality ovzduší, nezaměstnanosti, zatížení hlukem a další.       

Jaké jsou konkrétní přínosy pro kraj, města a jejich občany? 

Jelikož mottem projektu nebylo diskutovat, ale jednat, ptejme se po některých konkrétních výsledcích projektu a plánech do budoucna. 

V Bílině se například po diskusích na sídlištích ukazují možné návody na řešení složité situace zdejšího soužití občanů různých národností. Zvažují se změny pohybu městské policie do míst a časů vymezených občany jako nejrizikovější, možné rozložení výplat sociální dávek v čase, časové omezení provozu heren a restaurací, úplné zrušení restauračních zahrádek v husté zástavbě, intenzivnější hledání pracovních míst pro nekvalifikované a volnočasové aktivity pro mladé v rizikových oblastech a v rizikových (letních) měsících. Díky zapojení zástupců významných realitních kanceláří stoupá vůle těchto organizací zabývat se koncepčně pronajímáním a prodejem zdejších levných bytů nepřizpůsobivým Romům z jiných částí ČR. 

Druhým příkladem je město Litoměřice, jehož zástupci odsouhlasili návrh vzešlý od občanů začít řešit vandalismus v lokalitě Mostná hora. Město navrhlo konkrétní stavební úpravy (náhrada laviček, oprava osvětlení a schodů), posílení úklidu a zvýšení kontroly Městské policie v definovaných „kritických“ časech a obdobích. Nezisková organizace Klika 1 využila navázané spolupráce s místními školami, oborem cestovního ruchu a Správou CHKO České Středohoří a navrhla projekt na vybudování dvou rekreačně naučných tras v tomto místě.     

V Krásné Lípě vybíraly děti a mladí lidé na víkendovém workshopu plném atraktivních her a činností jako je skateboarding, ohnivá show nebo street-art, aktivity pro trávení volného času podle svých představ. Kromě jiného bude připraven projekt zaměřený na vytvoření legální graffity zóny ve městě. V tomto městě jsme také narazili na nadšence, kteří mají zájem formou prevence snižovat kriminalitu mladých lidí.    

 
 

Slovník