• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow V Ústí nad Labem se sešli místní koordinátoři
V Ústí nad Labem se sešli místní koordinátoři PDF Tisk E-mail

Ve čtvrtek 29. března se v Ústí nad Labem sešli místní koordinátoři a organizátoři projektu Ústecko - živý region. Hlavním cílem setkání bylo vzájemně seznámit koordinátory, vyjasnit si pracovní náplň koordinátorů a probrat nejbližší plánované aktivity.

Pracovní pozice "místní koordinátor/ka" vznikají ve čtyřech městech Ústeckého kraje. V Bílině a v  Krásné Lípě vznikly tyto pracovní pozice již v lednu. V Bílině se stal koordinátorem projektu Ing. Karel Müller, který již započal s přípravou monitoringu indikátorů "kvalita místního ovzduší" a "spokojenost s místním společenstvím". V Krásné Lípě pracuje jako koordinátorka Šárka Pešková. Toto pracovní místo vzniklo v ZO ČSOP Tilia. 

V Litoměřicích a v Roudnici začnou koordinátoři působit od dubna. V Litoměřicích se stává koordinátorkou Ing. Dana Svobodová. V Roudnici nad Labem svého koordinátora stále hledají, nicméně na setkání přišel jeden ze zájemců o pracovní pozici.

V první části setkání se koordinátoři/ky podrobně seznámili s metodikou monitoringu indikátorů udržitelného rozvoje a vyměnili si své dosavadní zkušenosti, v druhé části diskutovali o připravovaných akcích pro veřejnost. Akce pro veřejnost proběhnou v dubnu. Součástí akcí budou:

  • propagační akce

  • několikadenní anketa zaměřená na výběr tzv. "místního tématu".

Cílem akcí je:

  • seznámit veřejnost s problematikou udržitelného rozvoje města a Ústeckého kraje

  • za aktivní účasti občanů vybrat tzv. "místní téma", které je stěžejní pro udržitelný rozvoj města

  • stanovit k "místnímu tématu" jeden nebo více monitorovacích indikátorů, které budou zaznamenávat vývoj či změny ve sledované oblasti.

Podrobnosti o zapojení veřejnosti naleznete zde.

 
 

Slovník