STUDENTI PRAŽSKÉHO GYMNÁZIA PŘIPRAVÍ LETÁKY O ALTERNATIVNÍ DOPRAVĚ A MOŽNÝCH ÚSPORÁCH ENERGIÍ V DOMÁ
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku o.p.s. a studenti Eko gymnázia Praha, o.p.s. připraví v průběhu ledna až června 2010 dva druhy informačních letáků o životním prostředí v Praze. Studenti si vybrali téma alternativní doprava v Praze a úspory energií v domácnosti. Samotné přípravě letáků budou předcházet odborné přednášky na daná témata a diskuse s odborníky z ekologických organizací.

V první polovině letošní roku připraví studenti Eko gymnázia Praha informační letáky, jejichž cílem je inspirovat obyvatele Prahy k šetrnému chování vůči životnímu prostředí. První leták, který má pracovní název „Hýbni kostrou" představí alternativní způsoby dopravy jako je chůze, jízda na kole či parkour, a jejich pozitiva. Druhý leták „Domácí žrouti energie" přinese rady, jak efektivně a přitom jednoduše šetřit energie v domácnosti a tím i peníze.

Přípravě letáků budou předcházet cyklus přednášek, na kterých se studenti podrobně seznámí s danou problematikou. Letáky budou zpracovány v rámci vyučovacího předmětu Ekologie ve spolupráci studentů, odborného pedagoga a pracovníků Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.

Kontakty  a podrobné informace

Mgr. Barbora Śafářová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková mluvčí This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it tel. 224 828 553

PhDr. Leona Kupčíková, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., vedoucí projektu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it tel. 224 828 553

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Kateřinská 26, 120 00 Praha 2 http://ekopolitika.cz


Projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.