• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Přihlaste se

Zapomenuté heslo
Home
Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 31. 12. 2016

Od října 2015 do září 2016 probíhal roční monitoring návštěvnosti Ďáblického háje (rozloha 62 ha) a lesa Kamýk (rozloha 33,12 ha). Průzkum potvrdil předpokládaný stav – tj. velmi vysokou návštěvnost obou lokalit – v Ďáblickém háji dosahuje ročně 250 000 osob a v lese Kamýk 139 000 osob. Vztáhneme-li počet návštěvníků k rozloze lesa, zjistíme, že zatížení obou lesů je podobné, v Ďáblickém háji – 4 195 osob na hektar za rok, v lese Kamýk – 4 030 osob na hektar za rok.

Zajímavé jsou např. údaje o počtu návštěvníků se psy, kdy v Ďáblickém háji připadá 1 pes na 7 návštěvníků, v lese Kamýk pak připadá 1 pes na 6 návštěvníků. Zajímavý je i podíl cyklistů na celkové návštěvnosti, v Ďáblickém háji tvoří cyklisté 14,3 % návštěvníků, v lese Kamýk 9,3 % všech návštěvníků.

Součástí průzkumu návštěvnosti byla také dotazníková šetření v obou lesích, zkoumající spektrum návštěvníků, jejich názory, podněty a připomínky k stavu a hospodaření v lesích, k vybavení těchto lokalit herními prvky, drobným mobiliářem atd.

Řada sledovaných údajů byla v obou lesích velmi podobná (důvod návštěv, aktivity prováděné v lesích, doba návštěv, vnímání intenzity návštěvnosti, vnímání rozmístění a kvality míst k odpočinku atd.). Průzkum také potvrdil převažující kladný názor veřejnosti na dlouhodobý záměr hl. m. Prahy postupně přeměňovat jehličnaté monokultury na porosty smíšené. 

Výsledky monitoringu pomohou optimalizovat management v obou lesích tak, aby byly vyváženy jak jejich přírodní hodnoty, tak i jejich rekreační potenciál.

Projekt „Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk“ realizoval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., a trval od září 2015 do prosince 2016 a byl financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://ekopolitika.cz

T: 224 828 257

E: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 
Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

 

 
Monitoring rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk úspěšně pokračuje

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 26. 5. 2016

Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhla druhá terénní akce komplexního monitoringu celého prostoru lesa Kamýk a 19. května 2016 proběhla obdobná akce také v Ďáblickém háji. Během obou akcí byly monitorovány všechny významné vstupní body a nejvýznamnější křižovatky, které jsou sledovány i v rámci celoročního monitoringu, cílem bylo zmapovat turistické zatížení jednotlivých přístupových cest do obou lesních komplexů; Ďáblického háje i lesa Kamýk, tentokrát ve všední den. Celý den zde pozorovatelé zaznamenávali v době od 9 do 18 hodin množství vstupujících a vystupujících pěších, cyklistů, vozidel, psů a kočárků. Současně byl na jednotlivých monitorovacích bodech (9 v Ďáblickém háji a 6 v lese Kamýk) prováděn dotazníkový průzkum návštěvníků, pohybujících se ve sledovaném území, s cílem zjistit jejich strukturu, požadavky a názory. 

Celý článek...
 
Vzdělávací portál SOFIA se věnuje naší aktvitě ve Zlínském kraji

halda_tuchlovice.jpgV rámci našeho projektu "Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopec České republiky" budou vytvořeny stezky do mobilu mimo jiné i ve Zlínském kraji. Stezky ve Zlínském kraji vzniknou ve dvou kamenolomech, dvou pískovnách a dvou těžebnách cihlářské hlíny. Konkrétně se jedná o těžebnu hlíny a štěrkopísku u Boršic , těžebnu hlííny u Havřic , pískovcové kamenolomy Žlutava a Slavkov pod Hostýnem a pískovny Spytihněv a Polešovice. Na těchto stezkách se budete moct dozvědět zajímavé informace o tamější fauně a flóře, geologii a mnoho dalšího.

Článek je k dispozici online zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 
Stezky do mobilu budou i v Ústeckém kraji

kl_tagglist.jpg.jpgÚstecký deník informuje o naší aktivitě v Ústeckém kraji, kde rovněž vzniknou tzv. stezky do mobilu . V rámci našeho projektu "Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky" vzniknou v kraji naučné stezky do mobilu na šesti lokaliách. Tento projekt řešíme ve spolupráci s Taggmanager, o.s. a VIS Bílé Karpaty, o.p.s.. Stezky vznikají v lomu Radobýl u Žalhostic , propadlině lomu Jan Žižka u Droužkovic , na odkališti a úložišti elektrárny Hrušovany , v těžebnách kaolinu Buškovice a Bystřany a na odvalu a odkališti po těžbě rud v Přítkově. Na nepřírodních lokalitách v Ústeckém kraji jsme zaznamenali napíklad kriticky ohroženého dravce luňáka hnědého, či kriticky ohroženou rostlinu s názvem růžkatec bradavičnatý. Článek Ústeckého deníku si můžete online přečíst zde.Více o projektu zde .

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 6 z 11
 

Slovník

 
Kdo je online?