• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Projekty arrow Nepřírodní biotopy - stezky
Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikne i putovní výstava, která přiblíží tuto problematiku ve městech České republiky. 

Základní informace o projektu

 

  • Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky 
  • Realizace: leden 2015 až duben 2016 
  • Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz 
  • Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Gremlica Email: tomas.gremlica@ekopolitika.cz
  • Partner projektu:Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz 
  • Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 eea grantsTGMÚEPVIS

Filtr     Řazení     Zobrazuji  
Jméno položky
Semináře a konference
Zkoumané lokality v roce 2008
 
<< Začátek < Předchozí 1 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 2 z 2
 

Slovník