• Česky
 • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Archiv projektů arrow KC Fazole: Mezi rodinou a prací
Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého PDF Tisk E-mail

logo_fazole_small.jpg

Příjemce: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Partneři: Město Bělá nad Radbuzou, o. s. Nové obzory

Spolupracující organizace: Město Domažlice, Úřad práce v Domažlicích

Lokalita: okres Domažlice, Plzeňský kraj

Doba realizace: 1. 8. 2009 – 31. 7. 2011 (24 měsíců)

Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Přibylová

Asistence projektu: Marie Koutná , PhDr. Leona Kupčíková

Webová stránka:: www.centrumfazole.cz 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k vyšší kvalitě života v okrese Domažlice snižováním nerovností mezi ženami a muži v oblasti zapojení na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života. Bude tak mj. podpořena lokální ekonomika, čímž dojde k posílení směřování regionu k udržitelnému rozvoji.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. zřídil v Domažlicích za účelem realizace projektu Komunitní centrum FAZOLE, které bude jako vzdělávací, informační a poradenské centrum cílovým skupinám projektu pomáhat v překonávání bariér vstupu na trh práce a při slaďování pracovního a rodinného života. Centrum také bude podporovat dialog se zaměstnavateli a podporovat rozvoj místních partnerství. Intencí projektu je mj. vytvořit komunitní zázemí pro spolupráci místních organizací a jednotlivců, která povede k rovnoměrné integraci sociální, environmentální i ekonomické složky udržitelného rozvoje.

Cílové skupiny projektu:

 • ženy ohrožené nezaměstnaností
 • ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce;
 • ženy s malými dětmi (do 15 let věku);
 • muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi;
 • rodiče samoživitelé/samoživitelky;
 • ženy v předdůchodovém věku;
 • ženy začínající podnikaní a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost;
 • osoby pečující o závislého člena rodiny;
 • dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců);
 • ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace;
 • zaměstnavatelé.

Projektové aktivity

 • založení Klubu FAZOLE pro setkávání klientek/klientů projektu s cílem sdílet zkušenosti
 • motivační kurzy
 • rekvalifikace Obsluha osobního počítače,
 • profesní rekvalifikace
 •  jazykové kurzy
 • konzultační a informační služby
 • organizace doprovodných akcí
 • vydání publikace prezentující příběhy klientek/klientů a příklady dobré praxe
 • hlídání dětí a pomoc se zajištěním péče o závislého člena rodiny v době vzdělávacích aktivit.

Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj regionu a podporu lokální ekonomiky prostřednictvím aktivit vedoucích k vytváření pracovních míst v oblasti řemeslné výroby a výroby z přírodních materiálů. Součástí Motivačního kurzu, profesních rekvalifikací, akcí Klubu FAZOLE, doprovodných akcí projektu, příp. dalších aktivit budou i témata z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zejm. udržitelný rozvoj regionu, podpora lokální ekonomiky, udržitelná spotřeba a výroba, nakládání s odpady, úspory energií, zdravý životní styl apod. Provoz Centra FAZOLE bude v maximální možné míře respektovat pravidla fungování „zelené kanceláře“.

Více na webových stránkách KC Fazole

logodonori.jpg

 
 

Slovník