• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Archiv projektů arrow Les je báseň
Les je báseň, kterou píše země pro nebe PDF Tisk E-mail

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková 

Místo realizace: Praha - pražské příměstské lesy

Termín realizace: prosinec 2011 až září 2012

Spolufinancování projektu: Hlavní město Praha

Hlavním cílem projektu bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy

V rámci projektu byly připraveny čtyři výukové materiály, které žákům II. stupně přiblíží život v pražských lesích. Inovativním prvkem je doplnění výukových materiálů o komiks a úkoly, které žáci můžou plnit nejen veškolních lavicích, ale i v terénu - přímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobě a jsou volně dostupné na www stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

  • První výukový list „PRAŽSKÉ LESY A JEJICH NÁVŠTĚVNÍCI" chce ukázat, čím jsou výjimečné pražské lesy, proč jsou lesy pro lidi zvláště ve městech tak důležité, a jak se pražské lesy liší od jiných lesů v České republice.
  • Druhý výukový s názvem „PRAŽSKÉ LESY A JEJICH OCHRANA" je zaměřený na ochranu pražských lesů. Zabývá se tím, jak rostou životní nároky obyvatel a mírou negativních dopadů na přírodní sféru, což se projevuje obzvlášť výrazně ve městech a jejich okolí.
  • Třetí list „PRAŽSKÉ LESY A ZVÍŘATA" představuje celou řadou zajímavých živočichů, se kterými se lze v pražských lesích potkat a zároveň přibližuje jejich život.
  • Poslední list „PRAŽSKÉ LESY - STROMY A ROSTLINY" je věnovaný stromům a rostlinám, které rostou v pražských lesích. Praha leží na velmi rozmanitém horninovém podkladu a i díky řece Vltavě a jejím přítokům je zdrojem velmi rozmanité vegetace.

Tiskové zprávy projektu:

pdf Tisková zpráva - zahájení projektu 266.36 Kb

pdf Tiskovazpravazaverprojektu 559.80 Kb

Výukové listy ke stažení:

Odkazy na jednotlivé výukové listy:
 
 

Slovník