• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Les je báseň
Les je báseň, kterou píše země pro nebe PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková 

Místo realizace: Praha - pražské příměstské lesy

Termín realizace: prosinec 2011 až září 2012

Spolufinancování projektu: Hlavní město Praha

Hlavním cílem projektu bylo připravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou představí pražské příměstské lesy a způsoby ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy

V rámci projektu byly připraveny čtyři výukové materiály, které žákům II. stupně přiblíží život v pražských lesích. Inovativním prvkem je doplnění výukových materiálů o komiks a úkoly, které žáci můžou plnit nejen veškolních lavicích, ale i v terénu - přímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobě a jsou volně dostupné na www stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

  • První výukový list „PRAŽSKÉ LESY A JEJICH NÁVŠTĚVNÍCI" chce ukázat, čím jsou výjimečné pražské lesy, proč jsou lesy pro lidi zvláště ve městech tak důležité, a jak se pražské lesy liší od jiných lesů v České republice.
  • Druhý výukový s názvem „PRAŽSKÉ LESY A JEJICH OCHRANA" je zaměřený na ochranu pražských lesů. Zabývá se tím, jak rostou životní nároky obyvatel a mírou negativních dopadů na přírodní sféru, což se projevuje obzvlášť výrazně ve městech a jejich okolí.
  • Třetí list „PRAŽSKÉ LESY A ZVÍŘATA" představuje celou řadou zajímavých živočichů, se kterými se lze v pražských lesích potkat a zároveň přibližuje jejich život.
  • Poslední list „PRAŽSKÉ LESY - STROMY A ROSTLINY" je věnovaný stromům a rostlinám, které rostou v pražských lesích. Praha leží na velmi rozmanitém horninovém podkladu a i díky řece Vltavě a jejím přítokům je zdrojem velmi rozmanité vegetace.

Tiskové zprávy projektu:

pdf Tisková zpráva - zahájení projektu 266.36 Kb

pdf Tiskovazpravazaverprojektu 559.80 Kb

Výukové listy ke stažení:

Odkazy na jednotlivé výukové listy:
 
 

Otevřená věda

Slovník