• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj
Výzkum lokalit narušených těžbou na území Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: Mgr. Lubomír Bartoš

Místo realizace: Praha

Termín realizace: září 2011 až listopad 2012

Spolufinancování projektu: Hlavní město Praha

Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů lokalit narušených těžbou nerostných surovin na území Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj a návrh vhodných opatření k jejich přírodě blízké rekultivaci využívající přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi a případně i managementové zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a k ochraně jejich biotopů.

A také podpora naplňování cílů Evropské unie (Evropská strategie ochrany biodiverzity), České republiky (Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (2005), Státní politika životního prostředí ČR 2004 – 2010) a hl. m. Prahy (Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze) v oblasti ochrany biodiverzity.

 
 

Otevřená věda

Slovník