• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow VaV Benchmarking venkova
Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Koordinátor projektu: mikroregiony_cr.jpg

Mgr. Ivo Škrabal - Centrum pro komunitní práci střední Morava

Partneři projektu:

PhDr. Leona Kupčíková - Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Mgr. Ondřej Marek - Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Mgr. Josef Novák -  Týmová iniciativa pro mástní udržiteolný rozvoj (TIMUR)

 

Donor:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Partnerské mikroregiony a místní akční skupiny:

NUTS Severozápad: MAS Cínovecko, Mikroregion Sever, Svazek obcí Podřipsko, Svazek obcí Integro, MAS Labské Skály a MAS České středohoří

NUTS Střední Čechy: Mikroregion  Džbány, DSO Pečecký region, MAS Rakovnicko, Přemyslovské Střední Čechy a MAS Polipansko

NUTS Střední Morava: Mikroregion Vizovicko, Mikroregion Zlatohorsko, Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko, Mikroregion Hranicko a MAS Valašsko-Horní Vsacko

Cíl projektu:

 

Cílem projektu je zavedení a zkvalitnění kriterií pro hodnocení regionálního rozvoje a hodnocení efektivity mikroregionálních opatření především prostřednictvím implementace indikátorové sady pro hodnocení efektivity managementu a udržitelného rozvoje mikroregionů.

Hlavní výstup projektu

bench.jpg

Ehomer - oline databázový nástroj pro efektivní řízení managementu mikroregionů

Webový databázový nástroj umožňující prostřednictvím přehledných tabulek a grafů porovnávat základní charakteristiky managementu a tím hodnotit efektivitu řízení mikroregionů.

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Leona Kupčíková 

Telefon: 224 828 257

Email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
 

Otevřená věda

Slovník