• Česky
 • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow Old projects arrow KC FAZOLE Zaměstnejme se samy
Zaměstnejme se samy PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
 • Hlavní koordinátor a příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum FAZOLE, Branská 1, 344 01 Domažlice
 • Vedoucí projektu: Mgr. Martina Přibylová ( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it )
 • Asistence projektu: Bc. Marie Bubová, DiS.( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ) a Marie Koutná
 • Odborná asistence: PhDr. Leona Kupčíková ( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it )
 • Zdroj financování: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR
 • Období realizace: prosinec 2012 až listopad 2014
 • Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00229
 • Více informací o projektu: www.centrumfazole.cz

 • fazol.jpgHlavní cíl projektu 


 • Podpořit sebezaměstnávání žen na Domažlicku, zvýšit pově-
  domí a znalosti v oblasti problematiky rovných příležitostí žen
  a mužů v  regionálním měřítku, zejména ve vztahu k  podnikání/samostatné výdělečné činnosti.


 • Cílová skupina vzdělávacího programu

 • Cílovou skupinou jsou ženy ohrožené nezaměstnaností, které
  mají zájem začít podnikat/zahájit samostatnou výdělečnou činnost.
  Mezi ženy ohrožené nezaměstnaností patří zejména: ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců, ženy pečující o závislého člena rodiny, ženy v  předdůchodovém věku, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny na trh práce, dále ženy ve výpovědní lhůtě, s nedostatkem praxe, nízkou nebo nevhodnou kvaliikací apod.

 • Vzdělávací moduly

Modul 1 Jak jsem na tom
Bilanční diagnostika a Motivační kurz pomohou zmapovat aktuální situaci klientky a její předpoklady pro zahájení podnikání/SVČ.

Modul 2 Co se potřebuji naučit
Doplnění potřebných znalostí:

 • Obsluha osobního počítače (volitelné);
 • Základy podnikání (volitelné);
 • Profesní kurzy zejména pro ty, pro které podnikání není tou nejlepší volbou.

Modul 3 Můj podnikatelský plán
Kurz navazuje na rekvaliikaci Základy podnikání. Cílem je sestavit si za pomoci lektora a konzultantů vlastní podnikatelský plán.

Modul 4 Společně to dokážeme
Představuje doplňkové služby pomáhající překonat bariéry v zahájení podnikání/SVČ. Jedná se o:

 • Hlídání dětí vdobě projektových aktivit;
 • Individuální konzultace s odborníky a projektovým týmem;
 • Klub FAZOLE.

logodonori.jpg

 
 

Otevřená věda

Slovník