• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow O ÚEP arrow Etický kodex
Etický kodex PDF Tisk E-mail

Posláním ÚEP je:

  • podporovat a uplatňovat koncept udržitelného rozvoje;
  • přispívat k integraci požadavků ochrany životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnost;
  • podporovat zásadu sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.

Základní principy činnosti ÚEP

Nezávislost - řídíme se zásadou objektivity, důsledně uplatňujeme nezávislost na politických subjektech.

Demokracie - podporujeme a rozvíjíme hodnoty demokracie a občanské společnosti.

Transparentní hospodaření - dodržujeme pravidla hospodaření, zveřejňujeme jeho výsledky, využíváme zdrojů výlučně k naplňování poslání Ústavu, nesledujeme osobní prospěch.

Etický původ zdrojů financování činnosti ÚEP - odmítáme jakoukoli finanční podporu či jiné výhody, jež nejsou v souladu s právními a etickými normami a demokratickými hodnotami (tj. zdrojem je např. organizovaný zločin, prodej drog, obchod s lidmi, výroba a užívání GMO).

Stejné zásady uplatňujeme i v ostatních smluvních vztazích, zejména v případech, kdy je ÚEP v roli poskytovatele odborných služeb.

Odbornost a profesionalita - zakládáme svoji činnost na znalostech, na kvalitě práce a na soustavném a systematickém zvyšování odborných znalostí; snažíme se o kritické hodnocení vlastní činnosti. Poskytujeme pouze takové informace, jejichž věrohodnost můžeme doložit.

Komunikace, PR - v zásadních otázkách souvisejících s činností a posláním ÚEP postupujeme jednotně.

Vnitřní politika - je založena na týmové spolupráci a je oproštěna od jakékoli diskriminace.

 
 

Slovník