• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow O ÚEP arrow Historie
Historie PDF Tisk E-mail

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. byl založen v roce 1992 jako nadace, od roku 1998 funguje jako obecně prospěšná společnost.

ÚEP vznikl v podmínkách jedné z nejvíce znečištěných zemí v Evropě, s velmi nízkým obecným povědomím o problémech životního prostředí a s naprostým nedostatkem koncepčního přístupu v ochraně životního prostředí. Od počátku své existence pracoval jako organizace zaměřující se na utváření politik podporujících udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí, s ambicemi ovlivňovat dokumenty celostátního významu a to vše s cílem měnit stávající nepříznivé trendy v této oblasti.

Zaměření projektů ÚEP se utvářelo a utváří ve spojitosti s hospodářským a sociálním vývojem a odráží aktuální společenské jevy příznačné pro naší zemi, v souvislosti s evropskými integračními procesy odráží stále více i ty, týkající se Evropského společenství, a v neposlední řadě i problémy globálního charakteru.

V současnosti ÚEP rozvíjí tři hlavní programové oblasti:

  • Politika udržitelného rozvoje
  • Nástroje prosazování udržitelného rozvoje
  • Právo životního prostředí

Pod tyto programy spadají jednotlivé projekty ÚEP.Přizpůsobování programů a projektů aktuálním trendům a trvalé utváření a rozšiřování vlastního odborného zázemí učinily z Ústavu pro ekopolitiku uznávanou organizaci typu „think-tank“.

 
 

Slovník