• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Home arrow Aktuality arrow RUMBURK: Patří město psům?
RUMBURK: Patří město psům? PDF Tisk E-mail
rumpes.jpg Členové místního akčního týmu v Rumburku se shodli, že je nutné psí problematiku ve městě podchytit komplexně. Z toho důvodu panovala shoda na třech typech následných akcí:
  • Akce represivní - Městský úřad připraví a pokusí se prosadit městskou vyhlášku, která mimo jiné stanoví veřejná prostranství ve městě, kde bude zakázán volný pohyb psů. Vyhláškou stanovené zakázané oblasti jsou především koncentrovány v okolí  centra města a u významných budov – školy, knihovna, kulturní dům. Vyhláška dává městské policii do rukou nástroj, jak proti neukázněným majitelům psů postupovat.
  • Akce preventivní – Na vybraných lokalitách, kde majitelé psů hojně venčí, budou umístěny speciální odpadkové koše a na psí exkrementy. Rovněž městský úřad zajišťuje distribuci sáčků na jejich sběr a pohodlnou likvidaci.
  • Akce osvětová – Město ve spolupráci se školami a DDM se zaměřilo na rozdávání obyvatelům města během různých akcí (Den Země, Pohádkový les ad.) letáky upozorňující na obecné podmínky chování majitelů psů, umístění odpadkových košů ve městě a o možnostech distribuce sáčků na exkrementy.

Plánovací akce byla ukončena happeningem na Lužickém náměstí. Zde byly během celého dne distribuovány letáky, prováděna anketa na téma volného pohybu psů. Petr Šrot pro město nafotil sérii fotografií věnujících se psí problematice ve městě. Fotografie budou vystaveny v městské knihovně.

 
 

Slovník