• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow News arrow RUMBURK: Patří město psům?
RUMBURK: Patří město psům? PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
rumpes.jpg Členové místního akčního týmu v Rumburku se shodli, že je nutné psí problematiku ve městě podchytit komplexně. Z toho důvodu panovala shoda na třech typech následných akcí:
  • Akce represivní - Městský úřad připraví a pokusí se prosadit městskou vyhlášku, která mimo jiné stanoví veřejná prostranství ve městě, kde bude zakázán volný pohyb psů. Vyhláškou stanovené zakázané oblasti jsou především koncentrovány v okolí  centra města a u významných budov – školy, knihovna, kulturní dům. Vyhláška dává městské policii do rukou nástroj, jak proti neukázněným majitelům psů postupovat.
  • Akce preventivní – Na vybraných lokalitách, kde majitelé psů hojně venčí, budou umístěny speciální odpadkové koše a na psí exkrementy. Rovněž městský úřad zajišťuje distribuci sáčků na jejich sběr a pohodlnou likvidaci.
  • Akce osvětová – Město ve spolupráci se školami a DDM se zaměřilo na rozdávání obyvatelům města během různých akcí (Den Země, Pohádkový les ad.) letáky upozorňující na obecné podmínky chování majitelů psů, umístění odpadkových košů ve městě a o možnostech distribuce sáčků na exkrementy.

Plánovací akce byla ukončena happeningem na Lužickém náměstí. Zde byly během celého dne distribuovány letáky, prováděna anketa na téma volného pohybu psů. Petr Šrot pro město nafotil sérii fotografií věnujících se psí problematice ve městě. Fotografie budou vystaveny v městské knihovně.

 
 

Otevřená věda

Slovník