• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Zkoumané lokality v roce 2008 PDF Tisk E-mail

Program: SP „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR na léta 2007 – 2013“; Podprogram: SP2 „Udržitelné využívání zdrojů“

Projekt byl zahájen v září 2007 a bude probíhat do 31. 12. 2011. Pomáhá řešit následující základní cíle Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP ČR: „Zastavit pokles biologické rozmanitosti“, „Navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů“ a „Podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje“. 

V roce 2008 byly sledovány následující lokality. 

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj:

Středočeský kraj:

 

 
 

Slovník