• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow News arrow Divoká příroda ve zdevastované krajině
Divoká příroda ve zdevastované krajině PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. a Národní technická knihovna v Praze zvou na výstavu fotografií a objektů Divoká příroda ve zdevastované krajině z výzkumného projektu SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Projekt je zaměřen na tzv. nepřírodní biotopy, tj. na území významně narušená lidskou činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Na realizaci výzkumného projektu v letech 2007 - 2011 poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb. účelové finanční prostředky z Programu v působnosti poskytovatele. Projekt je podpořen Národní technickou knihovnou v Praze.

Autorkou koncepce výstavy je MgA. Dagmar Šubrtová. Výstava bude zahájena 1. listopadu 2011 v 18:00 hod. ve foyeru Národní technické knihovny v Praze (Technická 6/2710, 160 00 Praha 6 - Dejvice). V dalších dnech až do 24. listopadu 2011 je možné výstavu zhlédnout v po - ne od 8:00 hod. - 20:00 hod.

www.techlib.cz  www.ekopolitika.cz  www.dagmarsubrtova.cz

 
 

Otevřená věda

Slovník