• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow News arrow Ekosystémové služby a revitalizace
Ekosystémové služby a revitalizace PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář:

Ekosystémové služby a revitalizace,

který se koná v pátek 6. listopadu 2009 od 8,30 do 15 hodin ve Velkém zasedacím sálu Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Seminář se zaměřuje na příklady revitalizací a ekosystémové služby revitalizovaných území. Referenti z Bavorska (Dr. Kleber-Lerchbaumer, pracovníci vodohospodářských úřadů v Donauwörthu a Ansbachu), odborníci na obnovu přírodě blízkých ekosystémů z Hamburku (Dr. Tent), experti z jihočeské ENKI a další odborníci představí vybrané projekty revitalizací a jejich přínos v protipovodňové ochraně i jejich význam pro ekologické služby území. Program semináře ke stažení doc zde 384.00 Kb

Akce je určena pro české a německé odborníky, zejména vodohospodáře, pracovníky územního rozvoje, ochrany přírody, veřejné správy i pro občanská sdružení. Podrobnosti najdete v přiložené doc pozvance 375.50 Kb.

Seminář je pořádán ve spolupráci občanských sdružení Grüne Liga, Arnika a Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. Prosíme Vás, rozešlete pozvánku i dalším případným zájemcům.


Na seminář je třeba se předem přihlásit kvůli zajištění materiálů, česko-německého tlumočení a občerstvení. Přihlášky zasílejte prosím do 30. 10. 2009 na adresu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Bližší informace poskytne Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. na tel.: 224 828 257 (od 12. 10. 2009) nebo Jana Vitnerová, Arnika, tel.: 565 396 508 nebo 775 315 818.

Poplatek za účast na semináři činí 100 Kč a je možné jej zaplatit na místě oproti platebnímu dokladu, nebo zaslat předem na účet o.s. Arnika: 215132166/0300, variabilní symbol 06112009. Uveďte, prosíme, své jméno, aby se Vaše platba dala identifikovat.

 

 
 

Otevřená věda

Slovník