• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow News arrow Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk
Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 31. 12. 2016

Od října 2015 do září 2016 probíhal roční monitoring návštěvnosti Ďáblického háje (rozloha 62 ha) a lesa Kamýk (rozloha 33,12 ha). Průzkum potvrdil předpokládaný stav – tj. velmi vysokou návštěvnost obou lokalit – v Ďáblickém háji dosahuje ročně 250 000 osob a v lese Kamýk 139 000 osob. Vztáhneme-li počet návštěvníků k rozloze lesa, zjistíme, že zatížení obou lesů je podobné, v Ďáblickém háji – 4 195 osob na hektar za rok, v lese Kamýk – 4 030 osob na hektar za rok.

Zajímavé jsou např. údaje o počtu návštěvníků se psy, kdy v Ďáblickém háji připadá 1 pes na 7 návštěvníků, v lese Kamýk pak připadá 1 pes na 6 návštěvníků. Zajímavý je i podíl cyklistů na celkové návštěvnosti, v Ďáblickém háji tvoří cyklisté 14,3 % návštěvníků, v lese Kamýk 9,3 % všech návštěvníků.

Součástí průzkumu návštěvnosti byla také dotazníková šetření v obou lesích, zkoumající spektrum návštěvníků, jejich názory, podněty a připomínky k stavu a hospodaření v lesích, k vybavení těchto lokalit herními prvky, drobným mobiliářem atd.

Řada sledovaných údajů byla v obou lesích velmi podobná (důvod návštěv, aktivity prováděné v lesích, doba návštěv, vnímání intenzity návštěvnosti, vnímání rozmístění a kvality míst k odpočinku atd.). Průzkum také potvrdil převažující kladný názor veřejnosti na dlouhodobý záměr hl. m. Prahy postupně přeměňovat jehličnaté monokultury na porosty smíšené. 

Výsledky monitoringu pomohou optimalizovat management v obou lesích tak, aby byly vyváženy jak jejich přírodní hodnoty, tak i jejich rekreační potenciál.

Projekt „Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk“ realizoval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., a trval od září 2015 do prosince 2016 a byl financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Bartoš - vedoucí projektu

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://ekopolitika.cz

T: 224 828 257

E: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 
 

Otevřená věda

Slovník