• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Ročenka životního prostředí Kladna PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
Odpovědný řešitel:   Mgr. Tomáš Gremlica
Spoluřešitelé:   Mgr. Barbora Šafářová
   Mgr. Viktor Třebický
   Mgr. Josef Novák
Spolufinancování:   Státní fond životního prostředí ČR
   statutární město Kladno
 Trvání projektu:

 2005

 

Odborní pracovníci Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. se v rámci dlouhodobé spolupráce se Statutárním městem Kladnem v r. 2005 podíleli na zpracování prvního uceleného popisu stavu životního prostředí na administrativním území největšího města Středočeského kraje. Kolektiv 23 autorů zpracoval texty jednotlivých kapitol publikace „Životní prostředí 2005“, kterou vydalo Statutární město Kladno.

Publikace je určena pracovníkům magistrátu, odborných institucí, nestátních neziskových organizací, pedagogům i žákům a studentům kladenských základních a středních škol a v neposlední řadě také občanům města.

 
 

Otevřená věda

Slovník