• Česky
 • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
VaV 640/10/03 Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Řešitelé: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Partneři projektu: RNDr. Miroslav Martiš, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Karel Houdek, Ing. Jiří Bureš, Ing. Radovan Víta, Mgr. Josef Novák, RNDr. Štěpán Hřebík, Mgr. Martina Přibylová
Financování projektu: ČR - Ministerstvo životního prostředí, program Výzkum a vývoj
Odborný garant projektu: Ing. Jiří Cibulka, MŽP ČR, Odbor ekologie krajiny
Smluvní zabezpečení projektu: RNDr. Miloslav Novák, MŽP ČR, Odbor dobrovolných nástrojů
Doba trvání projektu: 11/2003-12/2005.

 Cílem projektu je v souvislosti s ukončením těžby černého uhlí na Kladensku vymezit rozsah nutných opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny v částech Kladenska narušených těžbou černého uhlí.

Hlavními výstupy projektu, zpracovanými týmem odborníků ÚEP a externích expertů budou:

 • Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
  • - přírodní charakteristiky (klima, georeliéf, geologické charakteristiky, půda, voda, vegetace, fauna, biogeografická diferenciace, ekologická sukcese, stupeň přirozenosti krajiny, biologická diverzita, ekologická stabilita, bioindikace a biodiagnostika),
  • - kulturní charakteristiky;
 • Strategie obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí;
 • Soubor navrhovaných opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí;
 • Sada indikátorů pro monitoring úspěšnosti Strategie obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí, jednotlivých strategických cílů a opatření.

V roce 2003 byl projekt zahájen rešeršní a analytickou fází spojenou s rámcovým vymezením území. V r. 2004 bude detailně vymezeno území a plochy v prostředí GIS, dokončena bude analytická fáze a tým realizuje terénní výzkum k zajištění odborných podkladů pro hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny a stupně jejich narušení v důsledku těžby černého uhlí.

Výstupy projektu přispějí k udržitelnému využívání území a ekosystémů krajiny Kladenska.

Na základě výsledků veřejné soutěže v rámci Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR - SL Krajina a sídla budoucnosti byly v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb. na řešení projektu poskytnuty účelové finanční prostředky.

 

 • Vymezené území pro výzkumný projekt
 • Orthofotografické snímky hald
 • Haldy ve vymezeném území
 • Tisková zpráva ze dne 7. března 2005
 • Tisková zpráva ze dne 25. ledna 2006
 
 

Otevřená věda

Slovník