• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Krásná Lípa - náš bezpečný domov PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

banner_krasnalipa.gif

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Partner projektu: Město Krásná Lípa

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková - ÚEP, o.p.s.

Místní koordinátorka MAT: Šárka Pešková - ZO ČSOP Tilia

Oficiální záštita MAT: Jana Gálová - místostarostka města Krásná Lípa

Místo realizace: Město Krásná Lípa

Termín realizace: listopad 2008 až říjen 2009

Podpora: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Hlavníkrasnalipa.jpg výstupy projektu:

 

 

 

Tiskové zprávy projektu

Průběh projektu

Datum  

Místo 

Název akce

Popis

Listopad 2008

Praha/Krásná Lípa

Zahájení projektu
V listopadu 2008 vznikla informační základna projektu (www sekce projektu). Koordinátorka MAT Šárka Pešková představila projekt zástupcům města Krásná Lípa. 
4.12. 2008

KC Kostka Krásná Lípa

I. schůzka MAT

Proběhla první schůzka MAT vztažená k projektu Krásná Lípa - náš bezpečný domov. Členové MAT se seznámili s cíly a hlavními aktivitami projektu.

8.1. 2009
 -  - II. schůzka MAT byla zrušena pro nemoc.
10. 2. 2009
KC Kostka Krásná Lípa
II. schůzka MAT
Na druhé schůzce MAT bylo naplánováno dotazníkové šetření s občany a monitoring indikátoru A1. Spokojenost s místním společenstvím. MAT vypracoval a schválil dotazník zaměřený na analýzu kriminality ve městě.
2.3. 2009
KC Kostka Krásná Lípa
Školení tazatelů + III. schůzka MAT
Stěžejní aktivitou bylo školení tazatelů, které provedla nezisková organizace TIMUR, schůzka MAT byla zaměřena na organizační zajištění výzkumu veřejného mínění a monitoring indikátoru A1.
březen/duben
Krásná Lípa
Dotazníkové šetření a monitoring indikátoru A1.

V rozmezí od 10.3. do 20.4. proběhl dotazníkový průzkum a monitoring indikátoru A1. Do výzkumu a monitoringu se zapojilo 250 obyvatel města Krásná Lípa.

 

27. 4. 2009
KC Kostka Krásná Lípa
IV. schůzka MAT
MAT se věnoval plánování dalších aktivit. Výsledky výzkumu a monitoringu indikátoru A1 bude proveden do 18. května 2009. MAT rovněž naplánoval plánovací akci s občany - na základě výstupů výzkumu budou naplánovana možná řešení kriminality ve městě a bude vytvořena "banka" dobrých nápadů.
18. 5. 2009
KC Kostka Krásná Lípa
V. schůzka MAT
Příprava plánovací akce v Krásné Lípě.
4.6. 2009
KC Kostka Krásná Lípa

VI. schůzka MAT + 

Schůzka MAT proběhla v dopoledních hodinách v KC Kostka.

 

4.6. 2009 Centrum Českého Švýcarska Krásná Lípa
Plánovací odpoledne s občany Plánovací akce se uskutečnila v Centru Českého Švýcarska, setkání se zúčastnilo cca 26 obyvatel Krásné Lípy.
24.7.2009
 KC Kostka Krásná Lípa
VII. schůzka MAT

Příprava SWOT analýzy kriminality a vandalismu a příprava osvětové kampaně.

 

srpen 2009
   

MAT má prázdniny

 

24. 9. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

 VIII. schůzka MAT
 MAT příprava osvětové akce, diskuse k SWOT analýze
17. 10. 2009
 TZ Krásný Buk

Osvětová kampaň Krásná Lípa - náš bezpečný domov

 

Osvětová informační kampaň pro velké i malé. Představení výstupů projektu, workshopy, indiánské léto pro děti.
17. 10. 2009
TZ Krásný Buk
Setkání zástupců MAT, města a NNO Diskuse o výstupech projektu a o možných projektech zaměřených na prevenci kriminality a vandalismu ve městě.
31. 10. 2009
    Uzavření projektu.

logo_mzp.gif

 

Tato www stránka vznikla za finanční pomoci RF MŽP. Za obsah www stránek je výhradně odpovědný Ústav pro ekopoltiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

 
 

Otevřená věda

Slovník