• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Rádce pro Pražany PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Ústav pro ekopolitiku zpracoval v rámci projektu podpořeného z grantu Hlavního města Prahy letáky pro občany Prahy. První tři typy letáků se věnují tématům Odpady, Hluk a Zvíře ve městě. Jsou koncipovány tak, aby pomohly občanům zorientovat se v oblastech, které souvisejí s ochranou životního prostředí a zároveň vyžadují jisté právní povědomí. Jejich text byl průběžné konzultován s odpovědnými pracovníky Magistrátu hl. města Prahy, grafická úprava by měla napomoci snadné orientaci. Tyto letáky jsou k dispozici věem obyvatelům Prahy na úřadech městských částí.

Další dva letáky Ovzduší a Veřejná zeleň ve městě vznikly v listopadu 2008 a je možné je stáhnout společně s ostatními v sekci Publikace ÚEP. Rovněž byly distribuovány na úřady pražských městských částí.

 

 
 

Otevřená věda

Slovník