• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Právo životního prostředí ES - praktický průvodce PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

Vstup České republiky do EU přináší mnohé změny v právu životního prostředí, které znamenají neustálé přizpůsobování našich právních předpisů požadavkům ES.

Tímto projektem chceme pomoci české veřejnosti a zejména těm, kterých se změny budou nejvíce týkat, seznámit se s evropským právem životního prostředí, s postupem jeho přijímání v českém právu životního prostředí a ukázat na některá úskalí při jeho uplatňování v praxi.

V září 2003 jsme vydali první z řady praktických průvodců Právo životního prostředí ES, které se stanou základem pro naše veškeré konzultační služby v této oblasti.

Součástí publikace je seznam a rozbor rozsudků týkajících se příslušných okruhů ochrany životního prostředí vydaných Evropským soudním dvorem a přehled připravovaných předpisů v uvedené oblasti.

Právo životního prostředí ES, praktický průvodce

 
 

Otevřená věda

Slovník