• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Nabídka služeb ÚEP pro obce a kraje
There is no translation available, please select a different language.

Nabízíme komplexní odborné služby využitelné při zpracování nebo aktualizaci koncepčních a strategických materiálů

  • Realizace procesu místní Agenda 21 v obcích

  • Zpracování strategie ochrany životního prostředí („Ekologické politiky“) na území kraje/obce

  • Zpracování strategie udržitelného rozvoje kraje/obce

  • Posouzení udržitelnosti již existujících strategických plánů a koncepcí kraje/obce

  • Vytvoření souboru indikátorů udržitelného rozvoje kraje/obce (včetně výpočtu ekologické stopy kraje/obce jako specifického indikátoru udržitelného rozvoje)

  • Školení zaměstnanců na pozici projektový manager a získání Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb.
Nabízíme zajištění rozsáhlejších projektů (včetně spolupráce při získávání finančních prostředků), stejně tak i zpracování dílčích odborných studií a zajištění dílčích akcí.

V současné době rozšiřujeme své aktivity o služby městům a krajům a posilujeme i tým zaměstnanců a spolupracovníků specializujících se na tuto oblast.

 
 

Otevřená věda

Slovník