• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Nabídka služeb ÚEP pro ústřední orgány státní správy PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.
  • zpracování odborných analýz a studií zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí, ekologie a právní úpravy ochrany životního prostředí ES i ČR;
  • strategické posouzení vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí v souladu s ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.

  • posouzení souladu existujících strategií a koncepcí příslušného resortu s principy udržitelného rozvoje.

 
 

Otevřená věda

Slovník