• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home
Nabídka služeb ÚEP pro ústřední orgány státní správy
There is no translation available, please select a different language.
  • zpracování odborných analýz a studií zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí, ekologie a právní úpravy ochrany životního prostředí ES i ČR;
  • strategické posouzení vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí v souladu s ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.

  • posouzení souladu existujících strategií a koncepcí příslušného resortu s principy udržitelného rozvoje.

 
 

Otevřená věda

Slovník