• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow IEP in press arrow Pražské lesy potřebují šetrné zacházení
Pražské lesy potřebují šetrné zacházení PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

                                                                                                                                                     V Praze, 6. listopadu 2006

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková zpráva k zahájení projektu

Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských příměstských lesů: Ďáblický háj a Kamýk

Pražské lesy potřebují šetrné zacházení

Růst Prahy do plochy i počtu obyvatel ukazuje na velkou důležitost příměstských lesů a současně na jejich zvyšující se ohrožení. Jen města s dobře přístupnými svěžími a zelenými parky a lesy poskytují dostatečnou kvalitu života jejich obyvatelům.

Lesy v městském prostředí jsou jednou z mála možností krátkodobé rekreace, relaxace, pobytu a sportování v přírodě. Ovšem nároky na využívání volného času v tomto relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí se různí a mění a do omezeného prostoru vstupují zájmy různých skupin. Mění se požadavky návštěvníků, z nichž někteří zde hledají klid a oázy pro procházky, jiní možnosti pro horská kola, in-line brusle, běhání, venčení psů. Rizikem pro stav lesů je tlak investorů na výstavbu v jejich okolí či jiné rozvojové plány. Vedle těchto zájmů stojí samozřejmě a neposledně zájmy ochrany přírody. Minimální hladina hluku, čistota, ochrana ekosystémů a půd jsou jen některé z podmínek pro zachování lesa jako ekostabilizačního prvku. Je potřeba zajistit podmínky pro výskyt a udržení biologické rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, zajištění retenční schopnosti krajiny, ochrany lokálního klimatu a celkově dobrého stavu pražských lesů, z nichž některé mají statut zvláště chráněných území.

Aby to v pomyslném ringu nebyl boj kdo z koho, je potřeba do značné míry změnit stávající přístup k ochraně a managementu příměstských lesů. Za tímto účelem realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí PřF UK již druhý projekt, jehož smyslem je zjistit turistické zatížení příměstských lesů a zmapovat s tím spojené negativní vlivy na životní prostředí těchto území. Tentokrát je projekt je zaměřen na dvě území - Ďáblický háj a Kamýk.
Bude provedeno opakované zjišťování počtu návstěvníků lesů a dotazníková šetření, která kromě jiného upozorňují občany na specifika ochrany přírody těchto cenných území. Projekt finančně podporuje Magistrát hl. m. Prahy.

V roce 2003 a 2004 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. realizoval podobný projekt, který se zaměřoval na lokality: Kunratický - Michelský les, Obora Hvězda a Modřanská rokle. Výsledky lze nalézt zde .

Další informace:
Mgr. Barbora Šafářová   Mgr. Josef Novák
tisková mluvčí   vedoucí projektu
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.   Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Tel: 224 828 553   Tel: 224 828 257
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
 

Otevřená věda

Slovník