• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow IEP in press arrow Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji
Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

                                                                                                                                           V Ústí nad Labem, 12. října 2006

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková zpráva

ROZVOJ KVALIFIKACE V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚSTECKÉM KRAJI
Aneb máme strategii udržitelného rozvoje. Jak uspějeme?

V září 2006 byl zahájen dvouletý projekt Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro praktické naplňování strategie udržitelného rozvoje regionu.

Vize pro Ústecký kraj
V roce 2006 schválil Ústecký kraj jako první ze všech v ČR důležitý dokument Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Ten představuje vizi rozvoje kraje, jeho měst a obyvatelstva, průmyslu, přírody a historického a kulturního dědictví v letech 2006 - 2020. Jako priority pro Ústecko stanovuje zdravé životní prostředí, rozmanitě zaměřená průmyslová odvětví propojená s oblastí vědy a výzkumu, která využívají moderní a šetrné technologie. Vedle celkové stabilizace ekonomiky je cílem rozvíjení regionální soběstačnosti a konkurenceschopnosti kraje. Výrazně méně by se měly čerpat neobnovitelné zdroje energie, navrženým standardem pro ekonomické subjekty je zodpovědné chování k životnímu prostředí i společnosti. Ústecký kraj se také zavázal zachovávat a rozvíjet svoje cenné kulturní a historické dědictví, více komunikovat a spolupracovat se sousedními regiony - včetně přeshraničních a podpořit občany v zapojování do veřejného života.

(zdroj: Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 - 2020, dokument vydán ve zkráceném formátu)

Máme strategii. Jak uspějeme?
Představovaný projekt Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji je jednou z cest, jak pomoci uvést zpracovanou a schválenou strategii do života a jak přenést cíle a závazky z papíru do praxe. Jinými slovy projekt vytváří podmínky pro praktické naplňování jejích cílů. Otázkou je jak tohoto dosáhne? Přes vzdělávání a rozvíjení kapacit tzv. stakeholderů - klíčových institucí a skupin, které zahrnují zástupce kraje, měst a mikroregionů, škol, informačních institucí a nevládních organizací na území regionu. Druhou hlavní náplní projektu je informovat obyvatele a umožnit jejich aktivní zapojení do naplňování strategie udržitelného rozvoje.

"Zapojením a zvyšováním kapacit institucí, vytvářením podmínek pro komunikaci a spolupráci důležitých institucí a větší informovaností veřejnosti chceme přispět ke změně chování lidí a rozhodování ve prospěch ochrany životního prostředí a dlouhodobě vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje regionu. Chceme zajistit skutečnou ochranu životního prostředí a upoutat k tomuto tématu pozornost úředníků a politiků", říká vedoucí projektu Mgr. Josef Novák z Ústavu pro ekopolitiku.

Co je obsahem projektu?
Během příštích dvou let bude v Ústeckém kraji realizována řada akcí určená městům i občanům kraje. Plánujeme semináře a školení, společné projekty se školami, které by je měly povzbudit ke sledování jejich ekologické stopy. Zástupce veřejné správy chceme vzdělávat k tomu, aby uměli sledovat a vyhodnocovat plnění cílů a závazků politik, koncepcí i strategií a dopady svých rozhodnutí na kvalitu života občanů a životního prostředí (praktické využívání ukazatelů udržitelného rozvoje a podkladů zpracovávaných v prostředí GIS). Chceme podpořit činnost informačních center, umožnit veřejnosti větší kontrolu veřejné správy, zpřístupnit informace související se strategií udržitelného rozvoje přes webový portál a zapojit občany do místních akcí a rozhodování o veřejných tématech.

Realizátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Partnerem jsou ANOUK (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje), TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) a Krajský úřad Ústeckého kraje. Prvními dvěma spolupracujícími městy jsou Litoměřice a Bílina. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tisková konference
Přijďte se blíže seznámit s projektem a jeho realizátory na první tiskovou konferenci k zahájení projektu, dne 12. října 2006 do budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, od 11:00 hodin v sále č. 659. Hosty tiskové konference jsou zástupci hlavních partnerů projektu. Pro další informace je prosím kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách.

Kontakty:
Mgr. Josef Novák, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , tel.: 224 828 257

Ing. Jan Zadražil, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Ústeckého kraje
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , tel.: 475 657 53

Mgr. Michael Pondělíček, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

PhDr. Jan Eichler, Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , tel.: 475 209 922

 
 

Otevřená věda

Slovník