• Česky
  • English
Home
Actions of IEP
News
About IEP
Projects
Old projects
Our offer
IEP in press
Publications
Home arrow IEP in press arrow TIMUR zvedl hlavu
TIMUR zvedl hlavu PDF Print E-mail
There is no translation available, please select a different language.

                                                                                                                                                     V Praze, 2. června 2005

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.

TIMUR zvedl hlavu

Nestátní neziskové organizace a jednotlivci, kteří od roku 2001 představovali Týmovou iniciativu pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) zabývající se sledováním indikátorů udržitelného rozvoje a rozvojem měst a regionů, založili dne 20. května 2005 občanské sdružení se stejným názvem ­ TIMUR.

Posláním TIMURu je podpora zavádění indikátorů udržitelného rozvoje a kvality života ve městech a mikroregionech ČR. Kromě toho se všestranně snaží podporovat strategické plánování na místní úrovni a zapojování veřejnosti do těchto procesů. Tyto snahy a činnosti nyní zastřeší jedna organizace.

"K našemu nemalému potěšení počet spolupracujících měst, mikroregionů a dalších partnerů roste. Tím se zvětšuje i objem příslušné agendy, proto je nutné dříve volné sdružení pevněji zakotvit a stanovit jasná pravidla. Podle našich záměrů nám název a formát občanského sdružení umožňuje lépe představit naši činnost v celé šířce a doufáme, že zlepší i úspěšnost naší politiky získávání zdrojů", říká spoluzakladatel a stávající koordinátor sdružení Mgr. Viktor Třebický před odjezdem na studijní cestu do vlámských (severobelgických) měst.

Informace o činnosti najdete na internetových stránkách http://www.timur.cz. S případnými dotazy se obracejte na Josefa Novák, člena TIMURu a administrátora webových stránek.

Timur zvedl hlavu. Rozhlédl se po kamarádech, usmál se a odpověděl přesně to, co se dalo nikdo se ničeho nebojíte. To znamená, že ani já se nemusím ničeho bát"

                                                                                                                                                        Gajdar, A.: Timur a jeho parta

Název: TIMUR Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj
Datum narozeni: 20.5.2005
Status: občanské sdružení - dobrovolná nevládní organizace
Zakladatelé: Simona Kosíková, Miroslav Lupač, Josef Novák , Michal Pondělíček, Viktor Třebický
IČO: 269 98 726
Zaregistrováno pod č. j. VS/1-1/60974/05-5
Předseda: Viktor Třebický

Další informace:
Mgr. Josef Novák, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Hradební 3, Praha 1
Tel: 224 828 257
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
 

Otevřená věda

Slovník