• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

 

Jak v rámci projektu využijeme GIS?

Součástí projektu je kromě vzdělávání pracovníků veřejné správy, škol a neziskových organizací a zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování také zprostředkování využívání geografických informačních systémů (GIS) a přenos nejrůznějších příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí. Příklady dobré praxe jsou zaměřeny především na využití GIS v procesu plánování a hodnocení udržitelného rozvoje. GIS neboli geografické informační systémy jsou moderní aplikací, která v sobě obsahuje řadu funkcí a možností, jak efektivně a objektivně poukázat na probíhající pozitivní i negativní ekonomické, sociální, ale i environmentální jevy daného geografického území.

V rámci projektu chceme:

  • přenést zkušenosti s prací s geografickými informačními systémy v městském prostředí do vybraných měst Ústeckého kraje;
  • a podpořit takto používání systémů GIS v plánování rozvoje měst Ústeckého kraje.

Jedním z výstupů bude seminář pro pracovníky odborů informatiky, regionálního a územního rozvoje, výstavby apod., na kterém je seznámíme s řadou aplikací a možností využitelných pro plánování a hodnocení udržitelnosti městského prostředí.

Seminář proběl 25.května 2007 a zúčastnilo se ho cca 35 zástupců měst a obcí, kteří se zaobírají využitím GIS. Výstupy ze semináře naleznete zde .

Druhým výstupem modulu bude publikace skládající se z konkrétních postupů, příkladů a obecných návodů aplikace metod GIS v městském prostředí. Publikace bude obsahovat jednotlivé návody seskupené podle hlavních oblastí udržitelného rozvoje v městském prostředí České republiky a bude doplněna o zajímavé příklady ze zahraničí.

Co je to GIS?

GIS neboli geografický informační systém je organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

gis

esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník