• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image

Jak budeme podporovat rozvoj lidských zdrojů v oblasti udržitelného rozvoje?

Pro pracovníky krajské správy, zástupce mikroregionů a měst a pro garanty ekologické výchovy ze základních škol jsme připravili interaktivní pracovní semináře a školení, díky kterým účastníci získaji řadu nových poznatků, které jim umožní dále rozvíjet své profesní dovednosti.

Místní samospráva

Zástupci krajského úřadu, mikroregionů a měst se v rámci projektu zúčastní sady seminářů a školení zaměřených:

  • na metodiku hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni;
  • a na fundraising.

Vzdělávací instituce

Pro školy chystáme dva cykly seminářů, jejíž cílem bude:

  • seznámit garanty ekologické výchovys problematikou indikátorů udržitelného rozvoje;
  • a povzbudit je ke sledování ekologické stopy jejich škol a indikátorů udržitelného rozvoje.

Seznam seminářů a akcí

Zkratka názvu Plný název semináře

Datum konání / plánované datum konání

Místo konání

Seminář KÚ ÚstK

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a její naplňování v praxi - seminář pro pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje 22. 11. 2006

KÚ ÚstK, Ústí nad Labem

Seminář města, obce, NNO Strategické plánování na místní a regionální úrovni - seminář pro zástupce měst, obcí a neziskových organizací Ústeckého kraje

28.11. 2006

DDM, Ústí nad Labem

Školení - financování fondy EU

Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost - školení pro zástupce obcí, měst a mikroregionů Ústeckého kraje.

15.2. 2007 DDM, Ustí nad Labem
Seminář pro školy - Ústí n.L.

Ekologická stopa a ekologický audit školy - seminář pro garanty ekologické výchovy základních škol v Ústí nad Labem

5.3. 2007, 6.3.2007

DDM, Ústí n.L., DDM Most

Seminář pro zástupce NNO

Role NNO během udržitelného rozvoje Ústeckého kraje - seminář pro zástupce NNO v Ústeckém kraji

24. 04. 2007 DDM Ústí nad Labem

PROJEKTOVÝ MANAGER rekvalifikační kurz

FUNDRAISER - financování projektů zaměřených na rozvoj obce/regionu v mezích udržitelnosti - 3 týdenní rekvalifikační kurz pro zaměstnance/zaměstnankyně partnerských měst a pro další zájemce z Ústeckého kraje

10. - 13. dubna

14. - 18. května

11. - 15. června

DDM, Ústí nad Labem

Školení o GIS

Využití GIS při hodnocení udržitelnosti měst - seminář pro zájemce z obcí, měst a mikroergionů Ústeckého kraje zaměřený na sledování indikátorů udržitelného rozvoje v geografickém informačním systému (GIS) a obecné využití GIS na příkladech činnosti orgánů státní správy a samosprávy.

22. května 2007

KÚ ÚstK

Seminář - "místní" témata a Agenda 21

Od místní agendy k místní akcím - seminář pro zástupce měst, obcí a mikroregionů o výsledcích sledování indikátorů a realizaci MA21 ve městech Ústeckého kraje.

10. června 2008

KÚ ÚstK

Ekologická stopa ve výuce

Využití konceptu ekologické stopy ve výuce - II. seminář pro garanty ekologické výchovy základních škol a středních škol

12.června 2008

Teplice

Studijní cesta Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj v německých městech - studijní cesta za příklady dobré praxe do Německa
3.-5. června 2008
Německo
esf+eu
logo_mzp
logouep

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 

Slovník