• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
PDF Tisk E-mail
Image Image

Ekologická stopa a ekologický audit školy

5. 3. 2007 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem a 6. 3. 2007 v Domě dětí a mládeže v Mostě

Druhý týden v březnu, v pondělí 5.3. a úterý 6.3. 2007, se v Ústí nad Labem a v Mostě konala školení zaměřená na garanty ekologické výchovy základních škol sídlících v Ústeckém kraji. Cílem školení bylo seznámit učitelky a učitele ZŠ Ústeckého kraje s:

  • ekologickým auditem škol;

  • měřením ekologické stopy ZŠ;

  • možnostmi využití ekologické stopy ve výuce;

  • a s možností nechat si změřit ekologickou stopu školy.

Součástí seminářů byly i diskuse o připravovaném programu na výpočet ekologické stopy školy, který je nyní ve fázi výroby. Autoři (V. Třebický a M. Lupač z TIMURu) se inspirovali australským programem na výpočet ekologické stopy škol. Nicméně řadu věcí museli upravit pro české prostředí. Společně proto prodiskutovali možná úskalí výpočtů s lidmi z praxe. Všechny připomínky budou autory zohledněny.

Účastníci se navíc mohli zaregistrovat jako zájemci o měření ekologické stopy na své škole. Této šance využilo 16 účastníků.

Ke stažení:

Prezentace ve formátu pdf

Sborník ze semínáře (odborné příspěvky včetně kontaktů na přednášející + program semináře + zajímavé odkazy) pdf 1.49 Mb

Závěry ze semináře zde

Článek o průběhu semináře zde

Fotogalerie zde

Ekologický audit je jedním ze způsobů, jak mohou školy šetrně přistupovat k ochraně životního prostředí prostřednictvím „ekologizace“ svého provozu. Dalším pozitivním jevem je, že škola tímto způsobem ovlivňuje veřejné mínění a přenáší žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace – na děti, čímž přispívá k environmentální osvětě.
 
Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý stát spotřebuje v daném roce. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ES součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naší spotřebu.
 
 
 

Slovník