• Česky
  • English
Home
Akce ÚEP
Aktuality
O ÚEP
Projekty
Archiv projektů
Nabídka služeb
ÚEP v médiích
Publikace
Studijní cesta - MA21 a UR v německých městech PDF Tisk E-mail
Image

Exkurze pro zástupce měst a obcí Ústeckého kraje

„MÍSTNÍ AGENDA 21 A UDRŽITELNÝ ROZVOJ V NĚMECKÝCH MĚSTECH“

Datum a místo:

Úterý 3. června 2008 až čtvrtek 5. června 2008 Drážďany, Berlín a Freiberg

Cíl:

Hlavním cílem exkurze je seznámit zástupce měst, obcí, mikroregionů a NNO Ústeckého kraje s tématikou zapojování veřejnosti do udržitelného rozvoje v rámci projektů Místní agendy 21 na příkladech dobré praxe našich sousedů.

Předběžný program (ke stažení pdf zde 509.50 Kb):

Odjezd: Ústí nad Labem 3. června v 9:00 (Místo odjezdu bude upřesněno, podle dohody s přihlášenými upravíme další možná místa nástupu.)

1. den – 3. června 2008:

Indikátory udržitelného rozvoje města – environmentální rozpočet – Ökobudget, vybrané projekty MA 21 v Drážďanech. Oběd v Drážďanech, po odpoledním programu odjezd do Berlína, večeře po cestě nebo v Berlíně, nocleh Erlanger Hof - Berlín.

2.den: - 4. června 2008:

Berlin Lichtenberg – Interkulturní zahrady, komunitní centra, adaptace vnitrobloků a nakládání s brownfieldy – aktivity MA 21 v jedné z městských částí bývalého Východního Berlína. Berlín Neukölln – LA 21 v jedné z městských částí bývalého Západního Berlína - témata udržitelné mobility a integrace. Večeře, nocleh Erlanger Hof – Berlín.

3. den – 5. června 2008:

Odjezd z Berlína, Juwi u Lipska – největší solární zařízení v Německu (v jednání), Freiberg – MA 21 a Choren – zařízení vyrábějící syntetická paliva z biomasy. Návrat do ČR.

Poplatek:

Účastnický poplatek činí 595 Kč včetně 19 % DPH. Účastnický poplatek lze uhradit na účet číslo 4103031/2700, variabilní symbol 680-0030.

Poplatek zahrnuje:

  • účast na exkurzi – ubytování a občerstvení v průběhu exkurze
  • sborník textů k navštíveným projektům;
  • doprovod zahraničních partnerů
  • tlumočnickou techniku a tlumočení.

Zaregistrovat se na exkurzi je možné zde .

Uzávěrka přihlášek je 19. května 2008. O účasti rozhodne pořadí došlé přihlášky. Přednost dostanou jednak účastníci z měst zapojených do projektu Ústecko – živý region, při velkém počtu zájemců dáme přednost účastníkům účast z různých obcí a měst.

O účasti na exkurzi budete vyrozuměni do 21. května 2008.

 
 

Slovník